Menu

Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Poskytujeme kompletní služby v oblasti SEO (optimalizace pro vyhledavače), linkbuildingu, odstraňování penalizace, tvorbě SEO analýz, technických i obsahových strategií, analýz poklesů návštěvnosti, zvyšování návštěvnosti a obchodních cílů webu.

Co je SEO

Optimalizací pro vyhledávače (zkráceně SEO) se rozumí takový soubor činností, které mají pozitivní a prokazatelný vliv na splnění cílů webu. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o aktivity, které mají identifikovat potřeby cílové skupiny, odstranit překážky na webu pro roboty vyhledavačů, vytvořit správný obsah, který naši potenciální klienti hledají, zajistit mu popularitu a maximalizovat jeho nalezitelnost.

Při dlouhodobé optimalizaci pro vyhledavače tak zpravidla spočívá naše práce v opakovaném hledání příležitostí, analýzách klíčových slov, tvorbě nového obsahu, získávání zpětných odkazů a zmínek z dalších webů.

Pro optimalizaci pro vyhledavače se v Čechách v minulosti vžilo nepřesné označení SEO optimalizace. Ačkoliv se jedná o názvosloví, doporučujeme používat pouze zkratku SEO. Termín „SEO optimalizace“ je totiž logicky chybný (v překladu doslova optimalizace pro vyhledavače optimalizace).

Lokální SEO je zaměřené na poskytování výsledků, které jsou relevantní nebo závislé na pozici hledajícího uživatele. Především se jedná o mobilní uživatele.

Když uživatel hledá zejména podniky v okolí, kontaktní informace, otevírací dobu, navigaci na konkrétní místo (ulice, město apod.). Lokální SEO je proto vhodné řešit zejména u restaurací, místních obchodů, lékařů, služeb (kadeřnictví, kosmetika, právníci, kominíci…), řemeslníků atp. Problematice lokálního SEO se detailně věnujeme v samostatné sekci.

Mobilní SEO je speciální disciplínou optimalizace (nalezitelnosti) ve vyhledavačích, která se zaměřuje na mobilní výsledky vyhledávání. Cílem mobilního SEO je zviditelnit web ve výsledcích vyhledávání vyhledavačů (Google, Seznam…) uživatelům používajícím pro vyhledávání mobilní telefony nebo tablety. Více se o mobilním SEO dozvíte v samostatné sekci.

Black Hat SEO je způsob optimalizace pro vyhledavače, který používají málo seriózní agentury a jednotlivci pro rychlé dosažení požadovaných výsledků. Tento způsob optimalizace využívá nepovolené SEO techniky a jejich cílem je oklamání vyhledavačů.

Využívání těchto technik velmi často vede pouze ke krátkodobému pozitivnímu efektu ve výsledcích vyhledávání. Ve středně a dlouhodobém horizontu však často vede k penalizaci daného webu.

White Hat SEO je způsob optimalizace, na který se zaměřuje naše agentura, jelikož upřednostňuje dlouhodobý přínos stránky pro uživatele či návštěvníka. White Hat SEO je pravým opakem Black Hat SEO.

Co je cílem SEO

Obecně rozšířeným mýtem je, že cílem SEO je pouhé zlepšení pozic klíčových slov ve vyhledavačích. To je však velmi zjednodušený pohled. Cílů které se snažíme u našich klietnů dosáhnout je celá řada. Tím nejdůležitějším je téměř vždy naýšení zisku z přirozených výsledků vyhledávání vyhledavačů (GoogleSeznam.cz apod). Toho dosahujeme buď zvýšením objemu návštěvnosti nebo zlepšením kvality (zvýšení relevance) přiváděné návštěvnosti.

Dalšími cíli SEO mohou být také zlepšení dohledatelnosti ve vyhledavačích, optimalizace obrázků, optimalizace videí na Youtube, zlepšení výsledků na dotazy lokálního charakteru (lokální SEO), zviditelnění na mobilních zařízeních nebo odstranění penalizace.

Jaké SEO služby poskytujeme:

 • Dlouhodobá optimalizace pro vyhledavače
 • Získávání zpětných odkazů
 • SEO analýzy
 • Strategie linkbuildingu
 • Analýzy klíčových slov
 • Analýzy poklesu návštěvnosti
 • Obsahové strategie
 • SEO copywriting
 • Analýzy konkurence
 • Technické audity
 • Analýzy obchodní účinnosti webu
 • Analýzy návštěvnosti
 • Odstraňování penalizace
 • SEO poradenství (SEO konzultace)
 • Optimalizace obrázků
 • Optimalizace videí na Youtube
 • Implemantace mikroformátů
 • Mobilní SEO
 • Lokální SEO
 • Individuální SEO školení

Jak při SEO postupujeme?

Základem každé úspěšné optimalizace pro vyhledávače jsou zpravidla následující činnosti:

 • Hloubková analýza klíčových slov
 • Analýza obsahových a technických nedostatků webu
 • Analýza zpětných odkazů
 • Analýza konkurence
 • Příprava SEO strategie
 • Příprava akčního plánu
 • Úprava struktury webu
 • Tvorba nových vstupních stránek pro hlavní, vedlejší i long-tailová klíčová slova
 • Úprava a optimalizace obsahových částí webu
 • Revize a odstranění technických nedostatků
 • Úprava interního prolinkování webu
 • Nasazení mikroformátů
 • Tvorba štítků (tagů)
 • Implementace prolinkování stránek z interního vyhledávání
 • Optimalizace snippetů
 • Pravidelné budování zpětných odkazů (offpage faktory)
 • Cílení návštěvnosti
 • Analýza návštěvnosti
 • Optimalizace konverzního poměru
 • Hledání příležitostí pro maximalizaci obchodních cílů webu
 • Konzultace a reporting výsledků

Cena SEO

Optimalizace pro vyhledavače u každého projektu vždy zcela individuální proces. Pokaždé vychází z jiné starovní čáry (stav webu, zpětných odkazů apod.) a sleduje odlišné konkrétní jasně definované měřitelné cíle (KPI). Proto jsou i ceny za tuto službu zcela individuální.

Naceňování SEO pomocí cenových balíčků či tarifů je vždy znakem neseriózní agentury nebo freelancera. Stejně tak nastavování cen závislých na pozicích klíčových slov ve vyhledavačích. Naštěstí jsou oba tyto jevy v Čechách v posledních letech na ústupu a uchyluje se  k nim čím dál tím menší počet subjektů.

Proč si vybrat eVisions?

 • Chápeme SEO jako součást marketingového mixu – propojujeme SEO s ostatními marketingovými kanály, a tím maximalizujeme cíle klienta
 • Samostatnost – veškeré úpravy provádíme sami bez nutnosti zásahu třetí strany
 • Komplexnost – na všech projektech spolupracují konzultanti z oblasti SEO, PPC, sociálních sítí, obchodní účinnosti, UX a dalších odvětví internetového marketingu
 • Iniciativa a zkušenost – vstupujeme do návrhu a řešení aplikace s vlastními názory a dlouhodobými zkušenostmi
 • Flexibilita – nenutíme klientovi svá řešení za každou cenu, nasloucháme mu, konzultujeme s ním další postupy a své vstupy přinášíme do diskuze jako nezávazná expertní doporučení
 • Uživatelský pohled – veškeré aktivity směřujeme na lidi, proto zohledňujeme použitelnost, obchodní účinnost, konverzní mechanizmy a nároky pro SEO
 • Koncept – při návrhu aplikace myslíme dopředu a v aplikaci necháváme prostor pro budoucí rozvoj
 • Univerzálnost – naše řešení jsou postavená čistě a čitelně, takže se dobře udržují a snadno je chápou všechny strany
 • Testování – vše důsledně testujeme (ruční i automatické testy)
 • Odbornost – jsme odbornou špičkou v oboru a všichni naši zaměstnanci mají zkušenosti s projekty všech typů i velikostí

Obchodní modely spolupráce:

Obchodní model spolupráce závisí na definici měřitelného cíle spolupráce (KPI). Nejčastěji využíváme:

 • Fixní paušál (Fixed Fee)
 • Výkonový model (Success Fee)
 • Fixní paušál + výkonový model (Fixed + Success Fee)
 • Hodinová sazba (Hourly Fee)

SEO reference:

ŠkodaskrzINGePojištění
TomTomAAA autoZetorBellinda
OTTOMediální skupina mafraVaše čočkyTotal

Mezinárodní SEO:

SEO i linkbuilding mají v každé zemi svá specifika, která je potřebné znát a umět se jim přizpůsobit. Znalost trhu, jeho velkostí, cenového rozpětí nebo databáze kontaktů dokáže velmi zefektivnit průběh spolupráce a umožní se vyhnout případným omylům.V současnosti nabízíme optimalizaci pro vyhledávače na následujících zahraničních trzích:

 • Slovensko
 • Polsko
 • Mezinárodní – anglicky mluvící trh UK-US (Velká Británie, USA, Austrálie, nadnárodní US-UK trh)
 • Německy mluvící země – Německo, Rakousko, Švýcarsko
 • Rusky mluvící země – Rusko, Ukrajina, bývalé země Sovětského svazu

Odbornou supervizi nad místními agenturami nabízíme pro:

 • Francouzsky mluvící země
 • Maďarsko
 • Rumunsko
 • Itálie
 • Španělsky mluvící země – Španělsko, Mexiko atp.
 • Portugalsky mluvící země – Portugalsko, Brazílie atp.

SEO nástroje:

V současné chvíli existuje na trhu mnoho dalších placených či neplacených SEO nástrojů, a proto je velice důležité si vybrat pouze ty, které Vám pomohou vyřešit konkrétní úkol a posunou Vaší práci dál. Pro Vaší lepší orientaci v této tématice přikládáme seznam SEO nástrojů, které pro naší práci využíváme v naší agentuře.

Google versus Seznam na Českém trhu

Česko je z hlediska vyhledavačů velmi výjimečnou zemí. Patříme totiž mezi pouze pár států na světě, kde se lokálnímu vyhledavači (v našem případě Seznam.cz) dlouhodobě daří konkurovat Googlu v popularitě i objemu hledání. Podívejte se, jak se vyvíjel podíl zmíněných vyhledavačů v letech 2014-2016.

SEO školení:

Objednejte si individuální školení SEO od naší agentury. Školení připravíme na míru přesně pro Vaše potřeby a ukázky příkladů budeme řešit na Vašich projektech. Školení organizujeme jak pro SEO začátečníky, tak i pro velmi pokročilé specialisty. Pokud máte o SEO školení zájem, neváhejte nás kontaktovat pro přípravu nabídky.