Menu

#DATArestart 2016 report

Autor Helena Škývarová Helena Škývarová

V dubnu jsme se již tradičně zúčastnili datové konference od Medio Interactive. Připravili jsme pro vás krátký report našich postřehů z přednášek, které nás nejvíce zaujaly.

Adam Šilhan – Produktové kampaně vs analytika

Adam Šilhan ve své přednášce popsal, jak úspěšně spravovat produktové kampaně. Popsal dva odlišné přístupy, jak postupovat při nastavení kampaní: Účelový (Purpose-built) a Principiální (Fundamental). Podle Adama mají oba přístupy svá pro a proti. Účelový přístup se vyznačuje jednoduchostí a nízkými náklady. Principiální přístup se vyznačuje sofistikovanějším využíváním dat a znalosti businessu. Jeho využitím se dostanete o krok vpřed, nicméně tento přístup vyžaduje mnohem více času na zpracování dat a aplikaci.

André Heller – mobilní analytika

Analytika mobilních aplikací patří mezi nová odvětví, která přináší mnoho komplikací už při samotné implementaci. André obsáhle a vtipně popsal veškerá úskalí, která implementaci a samotné měření obnáší a zmínil některá z možných řešení. Doporučil několik nástrojů pro lepší měření dat z mobilních aplikací, např.: Flurry (yahoo), App Annie, Mixpanel, Appsee, Google Tag Manger. Chcete-li mít vypovídající data o mobilní aplikaci, je nutné využívat několik různých měřích systémů.

Jan Tichý – 5 tipů pro agentury, kterak ošidit své klienty

Honza Tichý se se svou přednáškou zaměřil na praktiky, které některé agentury mohou používat při „šizení“ klientů, ať už vědomě či nevědomě. Mezi 5 tipy zmínil například nereportování brandových a nebrandových kampaní samostatně, ignorování storno poplatků či agenturních fee, které většina klientů nezapočítává do svých rozpočtů, případně reportování příliš mnoho dat klientovi, které mu celkově nic neřeknou. Často chybou bývá i nekonzistentnost reportů v čase.

Pavel Brecík: Custome user-scoring pro remarketing

Pavel Brecík povídal o pokročilejší segmentaci – user-scoring pro remarketing. Na konkrétním příkladu Kulina.cz vysvětlil postup specifického scoringu, který se dá snadno aplikovat na další projekty. Scoring spočíval na přiřazení hodnoty uživatelům, kteří měla určitý typ chování. Pavel pak popsal 7 faktorů zvyšující pravděpodobnost konverze:

  1. Zdroje prvotní návštěvy
  2. Vstupní stránka
  3. Shlednuté stránky (uživatelé)
  4. Scrolling na detail produktu (do 75 % jsou výrazněji konverznější než zbytek)
  5. Zařízení – iPad/iPhone
  6. Délka rozhodovacího procesu
  7. Interní vyhledávání

Michal Procházka – X problémů vašich dat

„Jakákoliv podobnost vašich problémů s problémy vašich dat je čistě náhodná“

Michal Procházka své prezentaci poukázal, že i když jste malá firma s omezeným přístupem k velkým datům a špičkovým nástrojům, mohou data vašemu businessu výrazně pomoci. Jen je správně získat a interpretovat. Mnoho firem příliš řeší všeobecné trendy a očekávání, zatímco ignorují důležité informace o vlastních datech. Dávejte svá data do kontextu a naučte se je správně využívat.

Druhý ročník se opět povedl a těšíme se na červnový SEOrestart.

22.04.2016

Komentáře