Menu

Audit PPC kampaní

Máte aktivní PPC kampaně, investujete nemalé částky, ale výsledky kampaní neplní vaše očekávání? Podívejme se společně na to, jestli jsou vaše kampaně nastavené správně, v souladu s vaší strategií a zda někde neutrácíte peníze zbytečně.

Kdy zvolit PPC audit?

 • Kampaně jste si nastavili vlastními silami bez pomoci agentury.
 • Zajímá vás nezaujatý názor profesionálů.
 • Nejste spokojeni se současnými výsledky PPC kampaní.
 • Čelíte poklesu tržeb a růstu nákladu, respektive poklesu efektivity PPC kampaní.
 • Investice jsou tak vysoké, že byste je rádi snížili.

Co vám revize PPC kampaní přinese?

 • Dostanete nezaujatý pohled expertů.
 • Objevíte příležitosti pro zlepšení, které správce PPC kampaní může kvůli rutině snadno přehlédnout.
 • Získáte konkrétní doporučení na zlepšení aktuálních kampaní.
 • Zjistíte, jak si kampaně vedou v souvislosti s celkovou strategií firmy a dalšími kanály, jako jsou například zbožové srovnávače, Facebook či e-mailing.

V rámci PPC auditu

 • Zkontrolujeme nastavení účtu a měření.
 • Zhodnotíme cílení kampaní, kdy se zaměříme na cílové kategorie a celkovou logiku využívání PPC kampaní vzhledem ke stanoveným cílům.
 • Zhodnotíme výběr klíčových slov pohledem frameworku SEE-THINK-DO-CARE.

PPC audit zahrnuje také…

 • Vlastní nastavení kampaní (cílení na lokalitu, jazyk, strategie nabídek, rotace inzerátů apod.)
 • Vyhledávací síť pomocí textových inzerátů – zhodnotíme kampaně ve vyhledávací síti a jejich typy s důrazem na výběr klíčových slov, jejich shody, práci s vylučujícími slovy i inzeráty.
 • Google Nákupy / PLA kampaně – zhodnotíme jejich technické nastavení, cílení a následně i XML produktový feed.
 • Obsahovou síť – zanalyzujeme technické nastavení remarketingu, jeho logiku, podobu inzerátů a bannerů.

Výstup PPC auditu

Výstupem PPC auditu je dokument, ve kterém najdete kompletní podklady a doporučení pro správce PPC kampaní. Současně je možné audit konzultovat na osobní schůzce. PPC audit vám standardně zhotovíme za 4 kalendářní týdny.

PPC audit + analýza konkurence

Zajímá vás, jak má nastavené kampaně konkurence? Na jaká klíčová slova cílí? Jaké inzeráty používá? Pokud chcete kampaně porovnat s konkurencí, doporučujeme zkombinovat audit PPC kampaní s analýzou konkurence.

Pokud chcete porovnat vaše PPC kampaně s těmi konkurenčními, spojte PPC audit a s analýzou konkurence. Pomocí této analýzy získáte:

 • Kompletní přehled o vybraném trhu
  • seznam konkurentů,
  • velikost konkurentů a jejich zaměření z hlediska podobnosti sortimentu.
 • Odhad investic do placených kanálů
 • Přehled aktivit v rámci PPC kampaní
  • seznam klíčových slov, na která konkurence cílí,
  • podobu inzerátů,
  • podobu bannerů.

Naši spokojení klienti (PPC reference)

  Napište nezávaznou poptávku