Menu

SEO Restart 2023: Využití AI, nulové hledanosti i změny ve světě linkbuildingu

Autor Tereza Hortová Tereza Hortová

Koncem března se konala konference SEO Restart, která byla zaměřena primárně na novinky v oboru. Kdybychom měli určit podtitul této konference, opakovala se témata jako umělá inteligence aka AI, Google updaty a jejich vliv na linkbuilding a v neposlední řadě také přechod na GA4.  První část přednášek se věnovala otázkam “Jak změní AI budoucnost SEO?…

Koncem března se konala konference SEO Restart, která byla zaměřena primárně na novinky v oboru. Kdybychom měli určit podtitul této konference, opakovala se témata jako umělá inteligence aka AI, Google updaty a jejich vliv na linkbuilding a v neposlední řadě také přechod na GA4

První část přednášek se věnovala otázkam “Jak změní AI budoucnost SEO? A jak můžeme pomocí AI pracovat efektivněji a rychleji?” Těmto tématům se věnovaly přednášky Vojty Fialy, Pavla Ungra, Jana Tichého a Lukáše Kostky. 

Dalším tématem, které rezonovalo konferencí byl 1. červenec 2023, což pro SEO specialisty znamená jedno a jediné = konec Universal Analytics a plná závislost na Google Analytics 4. Tomuto tématu se věnovala přednáška Radka Kupra, která nám poskytla základní vhled do Google Analytics 4. Radek se během své prezentace zaměřil na srovnání základních rozdílů mezi GA4 a UA, co se datového modelu a metrik týče. 

Konferencí se prolínalo i téma Google updatů, a to především Link Spam Updatu z prosince 2022, který ovlivnil principy fungování linkbuildingu. Ten již není o tom nasbírat co nejvíc odkazů na relevantní klíčová slova, ale o hledání nových a kreativních způsobů získávání odkazů, které mají přesah do klasického marketingu. Ať už ve formě PR, budování brand awareness a poskytování přidané hodnoty uživatelům. Tomuto tématu se věnovaly přednášky Václava Bryndy a Zdeňka Dvořáka. 

Za účasti čtrnácti vysoce kvalifikovaných řečníku jsme strávili celý den, aby se nám dostalo nejnovějších poznatků a trendů v oblasti SEO. A nyní s plnou vášní a nadšením přinášíme souhrn 6 nejlepších přednášek z pohledu našich SEO konzultantů, které se nám líbily a poskytly nám nové nápady, znalosti a inspiraci.

#1 Jan Tichý – Keynote: Quo vadis SEO?

by Michal Doskočil

Věštěním z křitálové koule SEO hned úvodem všechny lehce zaskočil ve své prezentaci Honza Tichý (ze které ale nic nevyčtete). První věštba byla celkem logická, a to pokles organické návštěvnosti z vyhledávačů. Vyhledávače se časem transformují na odpovídače a přestanou tak směřovat návštěvníky přímo na webové stránky, ale odpověď poskytnou samy. To do určité míry dělají už teď pomocí rozšířených snippetů, jako jsou například featured snippety. Velkou výzvou vyhledávačů bude správná monetizace tohoto modelu. Jakou formou to bude, nikdo zatím netuší a můžeme jen spekulovat. Každopádně to velmi ovlivní povahu práce SEO specialistů tak, jak ji známe.

Velkým tématem je pravdivost informací. AI sama o sobě může čerpat nepravdivé informace napříč zdroji bez hlubšího ověření. Navíc se tyto nepravdy mohou během chatování s AI ještě podpořit. Co z toho plyne pro nás při tvorbě obsahu? Být z hlediska obsahu nejen co nejvíce autoritativní a pravdivý, ale také originální a kreativní. Dokázat vytvořit přínosný obsah pro uživatele, který není AI schopna generovat, zkrátka umět vdechnout obsahu přidanou hodnotu.

#2 Vojtěch Fiala – Praktické využití AI v SEO pro začátečníky i (středně) pokročilé

by Marek Foršt

Vojta Fiala hned po úvodním Keynote od Jana Tichého navázal první prezentací o umělé inteligenci a jejím využití v SEO. Ze všech přednášek o AI mi tato přišla nejvíce přínosná a pakliže jste se konference neúčastnili, je to jedna z těch hlavních, kterou byste si měli alespoň zpětně proklikat.

Vojta využil svých 30 minut na maximum a bez zbytečné omáčky kolem se pustil rovnou do prezentace praktických tipů. Každý, kdo už AI testoval, brzy zjistil, že nijak závratně kvalitní texty za vás nenapíše. Copywriteři, hurá! Alespoň nějaký čas vám AI ještě práci nevezme. V čem vám ale AI může zásadně pomoci, jsou podklady k exekuci textů. Například vám velice rychle pomůže poznat cílovou skupinu. Na příkladu plenek Vojta uvedl, jak si rychle zjistit demografii cílové skupiny, zájmy a chování, jobs to be done, témata hledající se v souvislosti s plenkami a nejčastější překážky při nákupu. Kromě toho vám AI pomůže s vytipováním vhodných témat a rovnou také s navržením struktury článků z hlediska úrovní nadpisů a návrhu, o čem v daných pasážích psát. 

A aby toho nebylo málo, můžete si v AI rovnou nechat navrhnout přehledný publikační plán. Umělá inteligence jej dokonce umí rozvrstvit do takzvaných content hubs, které mají rádi uživatelé i roboti vyhledávačů. 🙂 

Doporučuji si projít celou prezentaci od Vojty o AI, která patřila mezi nejpřínosnější letošního SEO Restartu. Kromě práce s obsahem v ní naleznete i tip na generování regulárních výrazů.

#3 Linki – Zdeněk Dvořák aka Linki – Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s nimi dělat, když děláte linkbuilding?

by Michal Doskočil

Ačkoliv je Ahrefs.com profesionální SEO nástroj poskytující spoustu užitečných dat, pojí se s ním mnoho úskalí. Zejména pokud jste v SEO nováčky, je důležité data a metriky správně interpretovat. To nám velmi prakticky ve své prezentaci objasnil Zdeněk Dvořák jakožto hlavní guru českého linkbuildingu.

Ahrefs používá vícero indexů dat, a data se napříč nimi liší dle své povahy. Odlišnost dat dle jednotlivých typů indexů lze vidět na počtu domén webu Biano.cz

Směrodatné je porozumět alespoň rámcově každému indexu a data kontinuálně sledovat a indexy nezaměňovat. Záměna dat i jednotlivých indexů by byla velmi nešťastná z pohledu vyhodnocování a reportování.

“TOP METRIKY JSOU NA NIC!”

Stejně jako u indexů, i tady je potřeba rozumět hlavním metrikám, které jsou často nepravdivě interpretovány. Jedná se převážně o:

 • Počet odkazujících domén

Hlavní problém metriky: Spamové či toxické domény

 • Organická návštěvnost

Hlavní problém metriky: Odhad přes výpočet na základě pozic, odhadu CTR, hledaností klíčových slov

 • Domain Rating

Hlavní problém metriky: Lehce zmanipulovatelná a často se jí přikládá největší váha

Navíc mohou být i velmi snadno manipulovány, což velmi zkresluje výsledky. V nedávné době se objevil velký počet webů s uměle vyhnaným Domain Ratingem, který má za cíl jediné, vytáhnout z vás peníze za dobrý pocit. Výsledný užitek je nulový až kontraproduktivní. Tyto weby vypadají na první pohled velmi věrohodně, nicméně pokud půjdeme k jádru pudla, zjistíme, že jsou bezcenné – počet klíčových slov je minimální, ne-li žádný.

Co má tedy z Ahrefs.com dat vypovídající hodnotu? Především je to počet a pozice klíčových slov, na které je web vidět v Google. Klíčová slova je vhodné porovnat s počtem indexovaných stránek, kde by měla nastat rámcová korelace.

Organická návštěvnost má vypovídající hodnotu především z pohledu trendovosti. Směrodatné je to, jak se v čase vyvíjí, nikoliv absolutní hodnoty.

#4 Václav Brynda: Linkbuilding a jak se změnily strategie na rok 2023 – zpět ke kořenům?

by Tereza Hortová 

V posledních měsících otřásly světem linkbuildingu Google updaty, což znamená, že dnes už není linkbuilding jen o tom, jak umístit správná klíčová slova do správné části textu. Na přednášku Zdeňka Dvořáka tak plynule navázal Vašek Brynda, který nám ukázal, jak je nutné být kreativní a trávit čas hledáním nových a zajímavých přístupů k linkbuildingu. Prezentaci Vaška najdete zde.

Když se podíváme na Vaškův starý styl práce, vidíme, že 50 % bylo věnováno výměně odkazů, 10–20 % nákupu placených odkazů/článků, guest posting a ostatní kreativní metody představovaly zbylých 10–20 %. Nyní se focus Vaškovi práce mění.  Jak tedy na přirozený a “moderní” linkbuilding dle Vaška? 

 1. Blogování a pisálkování

Cílem této aktivity je příliv organické návštěvnosti, měli bychom se však zaměřit na to, abychom poskytovali kvalitní a exkluzivní obsah pro naše čtenáře. Právě takový obsah může sloužit jako podklad pro strategii linkbuildingu, a to ve formě získávání brandových odkazů.

Tip Vaška: Budujte jméno a autoritu autora článků, což je v souladu s akronymem E-E-A-T a zároveň jedním z hodnotících faktorů webových stránek. 

 1. Placené články 

PR články stále fungují, je však potřeba rozbourat zažité patterny. Pokud jsme doposud pravidelně publikovali články se 2–3 odkazy na článek, nyní to pojďme dělat jinak. Změňme zajeté koleje, vkládejme do článků odlišný počet odkazů a dbejme na to, aby odkazy nebyly přeoptimalizované. Nejvhodnější je sbírat brandové odkazy. Dobrou strategií pro brandové odkazy je vložit brandový odkaz do sekce zdroje, pokud náš web disponuje relevantním a autoritativním obsahem. 

Tip Vaška: Do PR článku přidejte mimo jiné odkazy na autoritativní weby (máme článek na cestování po Česku, př. – přidáme odkaz na otevírací dobu zámku apod.). 

 1. Offline linkbuilding 

Linkbuilding se stává aktivitou, ve které nepůjde primárně o budování zpětných odkazů, ale také o budování brandu. Je potřeba se vrátit ke kořenům klasického marketingu a budovat vztahy i v offline světě. Pro linkbuildera to znamená jediné, budujeme vztahy i offline – s lokálními podniky, lokálními médii nebo blogery. 

Tip Vaška: Obejděte lokální podniky, rozdejte letáky, vizitky => právě toto může být skvělý a přirozený způsob, jak budovat zpětné odkazy a zároveň brand awareness. 

 1. Odznaky kvality 

Odznak kvality, viz obrázek níže, je velmi vhodnou variantou pro získání odkazů. Odznak má výhody pro obě strany, tedy pro odkazující a cílový web. Na odkazujícím webu působí odznak atraktivně a může být určitou známkou “kvality” pro nakupujícího. Naopak na cílový web se se přelévá link juice a získání tohoto odkazu může být relativně jednodušší než v případě jiných, ať už kreativních či klasických metod. 

 1. Diskuze s brandovými zmínkami

Diskuze a no-follow odkazy z nich jsou důležité nejen z hlediska budování přirozeného odkazového profilu, mohou ovšem být i významným zdrojem návštěvnosti, viz obrázek níže.

Vašek během své prezentace zmínil i jiné metody kreativního linkbuildingu, kterým se věnuje. Přínosnou aktivitou je sponzoring, který může mít přesah i do linkbuildingu. Právě sponzoring, ať už v online nebo offline světě, nám může přinést spoustu odkazů, a to například z webů partnerů či médií zmiňujících se o akci. 

Linkbuilding již není jen o získávání kvalitních odkazů přes placené články či výměny odkazů, ale také o budování vztahů, tvorbě exkluzivního virálního obsahu a brand awareness. Přednáška Vaška byla plná praktických ukázek, reagovala na měnící se podmínky linkbuildingu a poskytla nám velkou dávku inspirace v našem přístupu k linkbuildingu. 

A jaké jsou klíčové body, které si z přednášky Vaška odnášíme: 

 • Portfolio odkazů by mělo být co nejvíce diverzifikované, tzn. sbírat UGC, no-follow, i dofollow odkazy do svého portfolia
 • Nejpřirozenější odkazy jsou odkazy brandové vedoucí na home page
 • PR články stále fungují, je ale potřeba rozbourat patterny, které jsme dlouho Googlu klasickou metodou linkbuildingu odkrývali
 • Budovat exkluzivní obsah s přidanou hodnotou pro uživatele
 • Vrátit se ke klasickému marketingu a snažit se budovat brand awareness s přesahem do linkbuildingu 

Zajímá vás, jak na linkbuilding přirozeně a v souladu s Google updaty? Na toto téma pro vás chystáme samostatný článek, který vyjde v dubnu.

#5 Richard Klačko: Srovnáno – mají nástroje správná data o hledanosti klíčových slov?

by David Graman

Jako jedním z posledních přednášejících si na SEO Restartu vzal slovo Richard Klačko, který se toho opravdu nebál a pustil se do porovnání dat hledaností klíčových slov.

Porovnání dat se podrobily 3 nástroje, a sice:

 1. Marketing Miner
 2. Collabim
 3. Ahrefs

Veškerá data z těchto 3 nástrojů se porovnávala s daty v rámci Google Search Console. A jak data porovnával? Jednalo se o data, která pocházela z 25 různých webů za posledních 12 měsíců a pohybovala se v rámci tohoto období v rozmezí 1–8 pozice. Celkově se tedy zkoumalo přes 7 tisíc klíčových slov.

A co vlastně Richard tímto chtěl zjistit? Chtěl zjistit, kolik dotazů s nulovou hledaností nemá reálně nulovou hledanost a jak moc nepřesné hledanosti nástroje udávají.

No a jaký byl tedy výsledek?

Jak z je z grafu patrné, nejblíže se k datům z GSC přiblížil Ahrefs, a nejdále je tomu u Collabimu.

No a jak na tom byly data nástrojů, jejichž klíčová slova vykazují nulovou hledanost, ale GSC u těchto dat ukazuje imprese? To nám Richard ukázal na následujícím grafu.

Jak je patrné, Marketing Miner v této oblasti vyhodnotil nejvíce klíčových slov, které mají nulové hledanosti. Naopak collabim těchto klíčových slov měl nejméně.

Na přednášce padlo daleko více dotazů v rámci tohoto porovnání. Jako například, kolik klíčových slov mají nástroje podhodnocených, která naopak nadhodnocená a kolik klíčových slov má +- stejné hodnoty. Veškeré odpovědi na tyto dotazy naleznete ve sdílené prezentaci zde. Také se dozvíte, jaký z nástrojů vyšel jako zlatou střední cestou, ale to již nechám na probádání vámi samotnými. 🙂

#6 Milan Zeman: SEO 3x jinak (MyTimi)

by Daniel Maťaš

SEO lze vždy dělat lépe. Proto se s námi Milan Zeman, ředitel pro strategii ve společnosti MyTimi, podělil o 3 případové studie, jejichž výsledky jsou opravdu pozoruhodné. Připomněl nám, že i skvělí specialisté na SEO by se měli zapojit do obsahového marketingu a vybudovat mezi nimi zdravou symbiózu.

Možná se podobný případ stal i vám. Plánovali jste strategii na zvýšení návštěvnosti a nedosáhli jste jiného důležitého cíle, v tomto případě konverzního poměru. Co byste měli udělat, abyste si udrželi návštěvnost a zároveň vyrovnali předchozí pokles ? V tomto případě tomu pomohlo:

 • vytvoření nových článků na blogu cílících klíčová slova, která na webu nebyla pokryta;
 • Optimalizace meta popisů pro zvýšení CTR u produktů a článků a
 • implementace CTA tlačítek v konkrétních článcích, která zákazníka přesměrují na potřebné služby

Nejenže se organická návštěvnost zvýšila nad stanovený cíl, ale konverze a konverzní poměr se zvýšily o více než 40 %. V dnešní době se vyplatí věnovat i detailům.

Ve druhém případě nám Milan ukázal, jak přivést na blog velký objem návštěvnosti. Je nutné myslet na úpravy, jako je oprava sitemapy, odstranění stránek 404, optimalizaci metadat a propojení blogu s linkbuildingovými aktivitami. Ale co z blogu udělá jedničku?

 • Interní prolinkování je základ, kde není nutné řešit přesnou shodu klíčového slova, ale přidanou hodnotu pro zákazníka, co ho zaujme a proč by měl na tento odkaz kliknout
 • Odborný názor specialisty na dané téma dodává článkům větší relevanci a vzbuzuje u zákazníka důvěryhodnost
 • Pokud články na blogu zaznamenávají poklesy, je vhodné obsah aktualizovat nebo jej podpořit opětovným interním prolinkováním SEO specialistou.

V posledním případě Milan ukázal, že můžeme snížit akviziční náklady klienta propojením SEO aktivit a tlačením do obsahového marketingu. V tomto případě se nejvíce vyplatilo propagovat hlavní stránky nabízených služeb pomocí interního prolinkování i externích odkazů a vytvořit vzdělávací obsah blogu sestavený ze 4 relevantních oblastí. Výsledkem byl 173% nárůst návštěvnosti, náklady na akvizici se snížily o 80 % a návratnost investic se zvýšila na 500 %.

Z prezentace jasně vyplynulo, že je třeba se zabývat obsahem na webu, optimalizovat jej pro uživatele a vytvořit možnosti, které zákazníkovi usnadní cestu k vašim produktům. Konkrétní případovou studii naleznete zde.

Pár posledních slov závěrem

Závěrem bychom chtěli poděkovat organizátorům za skvěle zvládnutou konferenci, která se nám vryla do paměti. 

Když se mluví o SEO a umělé inteligenci, trochu nám to připomíná, že jednoho dne mohou být naše webové stránky také inteligentní a samy si začnou vyhledávat nejlepší klíčová slova. Doufejme však, že se naše stránky alespoň neobrátí proti nám a nezačnou říkat: „Není to, co jste hledali, ale co potřebujete”. Nyní víme, že umělá inteligence může být naším neocenitelným pomocníkem při efektivnější práci v SEO. Musíme ji přizpůsobovat a využívat její potenciál k maximalizaci výsledků.

Nesmíme však zapomínat, že stále máme lidský mozek a inteligenci, které jsou klíčové při vytváření kvalitního obsahu a zajištění dobrého rankingu na vyhledávačích. 

07.04.2023

Komentáře