Menu

Offline Marketing v Éře Digitalizace: Je Čas Přepnout na Online?

Autor Anna Rezutka Anna Rezutka

V současném dynamickém světě se jako podnikatelé musíte každý den rozhodovat, kam investovat čas a peníze, aby Váš podnik prosperoval. Toto dilema se překlápí i do světa marketingu. Stojíte na rozcestí mezi digitálním světem a tradičními metodami: zvolíte cestu online marketingových inovací, nebo osvědčené offline strategie? Jaký je mezi nimi rozdíl, a který druh marketingu…

Obsah:

 • Offline marketing
 • Výhody offline marketingu 
 • Online marketing
 • Výhody online marketingu
 • Offline vs online marketing: Který je efektivnější pro Váš byznys?

Zdroj

Co je offline marketing?

Definice offline marketingu je jednoduchá. Je to způsob marketingu, který k dosažení svého publika nevyužívá internet nebo digitální platformy. Jeho původ sahá až do dob starověkých civilizací, kde informace o výrobcích byly spotřebitelům například předávány ústně na trzích provoláváním propagačních hesel. Mezi offline marketingové nástroje řadíme:

 • Tiskovou reklamu (noviny, časopisy, letáky, brožury)
 • TV a rádio
 • Billboardy, plakáty, nápisy
 • Networking a osobní prodej
 • Výstavy, konference
 • atd.

V éře, kdy digitální technologie ovládají naše životy, se může zdát, že tradiční marketing oproti online marketingu postupně ztrácí svůj význam. Nechte se ale přesvědčit, že to není zcela pravda. Offline marketing stále drží své pevné místo a může být rozhodujícím prvkem Vašeho marketingového mixu.

V rozhodování o nákupu 82 % lidí stále důvěřuje tiskové reklamě. (Source)  

Výhody Offline Marketingu

 1. Cílení na lokální trh
  Offline marketing je ideální pro dosažení lokálních zákazníků. Pro malé podniky, jako jsou restaurace, maloobchody nebo místní služby, mohou být tradiční metody jako letáky, místní noviny nebo billboardy velmi účinné. Při cestování může Google ukázat na mapě umístění čerpacích stanic a fastfoodových restaurací. Nicméně, využíváte tuto možnost, nebo spíše vyhlížíte billboardy a dopravní značky, které Vás upozorňují na benzínové pumpy nebo restaurace poblíž
 2. Budování důvěry
  Fyzické reklamní materiály, jako jsou billboardy nebo tiskoviny, posilují povědomí o značce a vytvářejí dojem trvanlivosti a důvěryhodnosti. Pro mnoho lidí je fyzická přítomnost značky znakem její legitimnosti. Reklamní kampaně, které využívají fyzické prvky jako jsou vzorky produktů nebo interaktivní stánky na veletrzích, nabízí zákazníkům hmatatelný zážitek, který online marketing nemůže poskytnout.
 3. Cílová skupina se nepohybuje v online světě
  V případě, že se Vaše cílová skupina nepohybuje v onlinovým světě (například starší generace), můžou být offline marketingové nástroje, jakými jsou například letáky, reklama v rádiu nebo v televizi, efektivnější. 
 4. Osobní přístup a vztahy
  Networkingové akce, konference, a osobní prodej jsou klíčové pro budování osobních vztahů s klienty, což je obzvláště důležité například v B2B sektoru, kde face 2 face komunikace vždy přinese více obchodů než oslovování “studených kontaktů” například přes Linkedin.

V současné době online marketing dominuje diskuzím o marketingových strategiích pro současné podnikání, pojďme se tedy následně podívat, jaké výhody přinášejí nástroje online marketingu.

Co je online marketing?

Online marketing je jakákoliv forma marketingu, která využívá internet. V posledním desetiletí digitální marketing enormně vzrostl na popularitě. Mezi nejčastější online marketingové nástroje patří:

“Průměrný člověk stráví na internetu přibližně 413 minut denně.” (Zdroj)

Výhody online marketingu

 1. Širší dosah 
  Online marketing umožňuje dosáhnout rozsáhlého a diverzifikovaného publikum bez geografických omezení. Na tom je skvělé, že se díky němu dostanete i k lidem, kteří by se o Vás jinak nikdy nedozvěděli. Jste non-stop viditelní. Ve dne i v noci. Je také ideální pro podniky, které již působí nebo chtějí rychle expandovat na národní nebo mezinárodní trhy. 
 2. Cílení a měřitelnost kampaně
  Díky pokročilým nástrojům pro analýzu dat můžete zacílit Vaše reklamy na základě mnoha faktorů, včetně geografie, jazyka, zařízení, dne a času, prohlížečů a mnoho dalších, což může zvýšit efektivitu Vaší reklamy. Online marketingové kampaně navíc nabízejí okamžité sledování výsledků a ROI (návratnost investice). Vy tak můžete snadno měnit strategie a taktiky v reakci na zpětnou vazbu trhu a analýzu dat. U reklam v tištěných médiích, v televizi nebo rozhlase jen těžko změříte, kolik lidí na ni zareagovalo a koupi produktu či služby uskutečnilo.
 3. Optimalizace nákladů
  Online marketing často vyžaduje nižší náklady ve srovnání s tradičními marketingovými metodami, což jej činí přístupným i pro malé a střední podniky s omezenými rozpočty. Při přepočtu na množství lidí, kteří reklamu uvidí, je digitální reklama 3krát až 50krát levnější než ta nedigitální. Také existuje velké množství bezplatných i cenově dostupných nástrojů (např. Google Ads nebo Google Search Console) – pro “klasický” offline marketing jsou obdobné nástroje hůře dostupné neboli neexistují.
 4. Rychlá reakce na tržní trendy
  Online marketing umožňuje rychleji reagovat na měnící se tržní trendy a preferenci zákazníků a události nebo diskuse na sociálních médiích než offline marketing, což vám umožňuje udržet krok s konkurencí. To může obnášet vytváření online obsahu, jako jsou okamžité odpovědi, obrázky, videa nebo memy, které odrážejí současné trendy.

Offline vs. Online Marketing: Který je efektivnější pro Váš byznys?

Jak online, tak offline marketing mají své výhody a nevýhody. Ani jeden není dokonalý pro každou situaci a vždy existuje prostor pro zlepšení nebo neočekávané změny v tom, jak marketing a publikum reagují jeden na druhého. Efektivní marketingový mix se liší podle typu podnikání, cílové skupiny a tržního prostředí

Nejlepší strategie je, když Vaše digitální a tradiční marketingové aktivity vzájemně spolupracují a doplňují se. Výzva dnešního marketingu tedy spočívá v umění najít tu správnou rovnováhu mezi tradičním a digitálním přístupem, a využít jejich synergií pro maximální efekt a dosah. 

“Klíčem je pochopit vlastnosti a preferenci Vašich zákazníků a na tomto základě vytvářet koherentní a vzájemně se podporující strategii, která kombinuje nejlepší ze světů offline a online.”

Příklad: Kombinace billboardu nebo televizního spotu s doprovodnou online kampaní na sociálních sítích, která navádí zákazníky na Vaše produkty nebo služby, posiluje vazbu mezi Vaší značkou a jejími zákazníky. 

Příklad synergie offline and online marketingu

Zdroj

Online marketing poskytuje široký dosah, cílení, sledovatelnost a nákladovou efektivitu. Na druhé straně, offline marketing nabízí fyzickou přítomnost, která může zvýšit důvěryhodnost značky a posílit vztah s lokálními zákazníky. 

Ať už jde o zvýšení povědomí o značce, generování leadů, nebo budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, kombinace offline a online marketingu nabízí neomezené možnosti pro růst a úspěch Vašeho byznysu

16.05.2024

Komentáře