Menu

Rich media

Rich media znamená označení pro interaktivní média, tedy webový obsah, který mimo textu obsahuje obrázky, videa, formuláře, aplikace, animace a další interaktivní prvky. Rich media jsou zajímavá jak pro návštěvníky, tak i pro vyhledávače. Svou širokou nabídkou obsahu v různé formě mohou lépe upoutat potenciální cílovou skupinu. Vyhledávač navíc veškerý obsah, který dokáže z takové stránky přečíst a zaindexovat, vrací v různých podobách (na různé vyhledávací dotazy) do výsledků vyhledávání.

K dispozici nejsou žádné příspěvky...