Menu

Které KPI sledovat pro svou influencer marketing kampaň?

Hlavním cílem je podpora růstu i prodeje, a právě proto je konverze jedním z KPI, které je nutné sledovat. Zároveň stojí za to sledovat i traffic, kterou kampaň na váš web přináší. Návštěvnost z odkazu vám dá představu o dosahu vaší kampaně. Důležitou částí je sledování toho, kolik lidí jste kampaní oslovili, kolik nových potenciálních zákazníků poznalo vaši značku a jakým způsobem ji kampaň posílila. Sledujte tedy údaje o zobrazeních vašich příspěvků – jsou k dispozici prostřednictvím osobního profilu či webu influencera a prostřednictvím Google Analytics, kde můžete porovnat nové a vracející se návštěvníky. Angažovanost je dobrým indikátorem toho, jak je vaše značka přijímána, jak silný je váš vztah s publikem a jak loajální budou vaši zákazníci. Sledujte tedy interakce.