Menu

Trust Rank

Google hodnotí důvěryhodnost webů tzv. Trust rankem. Jinak řečeno Google přiřazuje/hodnotí kvalitu a důvěryhodnost webových stránek podle specifických paramatrů a přiřazuje jim určité skóre. Podle tohoto skóré poté rozhodne jak se bude daný web zobrazovat ve vyhledávání.
Mezi stěžejní parametry, podle kterého vyhledávače hodnotí důvěryhodnost web jsou především obsah a odkazový profil webových stránek.