Menu

Výměna odkazů

Výměna odkazů je linkbuildingová technika založená na reciproční výměně textových odkazů (nebo obrázkových log) mezi dvěma nebo více weby. Tyto odkazy bývájí často umístěné na samostatné stránce, která obsahuje mnohdy i stovky další odkazů. V současnosti se jedná o velmi neefektivní (jak časově, tak z hlediska SEO) a zbytečnou linkbuildingovou činnost a její hromadné využívání může mít negativní důsledky pro web. Často může vést i k penalizaci.