Menu

URL

URL (Uniform Resource Locator) je soubor znaků, který slouží k identifikaci přesného umístění informací na internetu. URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na server a protokol.

URL adresa by měla být v ideálním případě krátká a lehce zapamatovatelná. Pro optimalizaci pro vyhledavače je důležité, aby URL obsahovala nejdůležitější klíčovou frázi dané stránky (z daného obsahu).

Adresa stránky neboli URL by měla obsahovat klíčová slova, relevantní pro danou stránku a měla by být co nejkratší a nejjednodušší. Uživatel by z URL měl pochopit logickou cestu, která ho na danou URL přivedla. Ideální je použití tzv. user-friendly URLs.
URL je z pohledu vyhledávače důležitá. Pokud to je možné doporučujeme při redesignu webu/eshopu vždy zachovat původní, již indexovanou URL.

Je pro SEO z hlediska struktury URL rozdíl, pokud požíváme „/“ nebo „-„?

Správně navržená struktura URL se neprojeví na výsledcích vyhledávaní, ale důležitá je. Oba dva znaky – jak lomítko, tak pomlčka – jsou platnými oddělovači slov. Je dobré mít na paměti, že lomítko se používá k rozeznání struktury webu a pomlčka slouží pro oddělování slov ve větě. Stále, ale platí, že URL je lepší neměnit, přestože používáte pomlčky nebo lomítka špatně.

Kanonizace URL

Kanonizace URL je proces hledání podobností a jejich zástupců, během kterého robot přesně zjistí, která stránka je z pohledu webmastera důležitější a tu ve vyhledávači upřednostní. Hodí se v případech, kdy se na jedné webové prezentaci nachází více podstránek s duplicitním obsahem.