Menu

Skrytý text

Skrytý text může mít na stránkách mnoho podob. Mezi nejčastější podobu skrytého textu patří text pod tlačítkem „čtěte více“, pod přepínacími záložkami apod. Tento text se návštěvníkovi stránek nezobrazí dokud neprovede akci, respektive text „nerozbalí“. Google se dokonce vyjádřil že takto skrytému textu snižuje váhu a to až do možného úplněho ignorování. Text tedy doporučujeme skrývat co nejméně a pokud, tak jen ten nepříliš důležitý pro SEO. Dále lze text skrýt pomocí CSS stylů a v takovém případě se již jedná o nekalou praktiku SEO (black hat SEO). Text v takovém případě je návštěvníkem jen těžko nalezitelný, ale vyhledávač jej ve zdrojovém HTML kódu vidí a tedy i indexuje. Takto skrytý text tedy podsouvá informace pouze vyhledávačům a pro návštěvníky webu není přínosný, vyhledávače jej tedy právem mohou považovat za pokus o jejich ovlivnění a cílový web penalizovat, odstranit z výsledků vyhledávání.