Menu

Sitewide odkaz

Sitewide odkaz je zpětný odkaz, který se nachází napříč celým webem (nebo jeho větší částí). Typický sitewide odkaz se nachází v patičce webu nebo v postranním panelu. Sitewide odkazy jsou často mylně považované za nepřirozené odkazy, nicméně jsou přirozenou součástí všech webů. Sitewide odkazy byly v minulosti velmi populární a hojně se využívali jako účinný zdroj linkbuildingu. Jejich hromadné využívání může negativně ovlivnit odkazový profil webů a může být příčinou penalizace.