Menu

Reciproční odkazy

Reciproční odkazy jsou odkazy mezi dvěma weby, které na sebe navzájem odkazují. Reciproční odkazy jsou často spojované s nízkou kvalitou, podmínkou registrace do katalogu nebo s výměnou odkazů. Kvalitní reciproční odkaz ale může existovat, pokud na sebe odkazují dva partnerské a relevantní weby a odkazy si vyměňují formou specifické spolupráce (výměna obsahu, reference, správce kategorie…).