Menu

Přesměrování 301

Přesměrování pomocí stavového kódu 301 neboli „moved pernamently“ je typem přesměrování, které říká, že původní URL adresa už neexistuje a místo ní si má prohlížeč pamatovat novou URL. Výhodou tohoto typu přesměrování z hlediska SEO je, že se na cílovou stránku přenáší i hodnocení (ranky) původní přesměrovávané URL. Tento typ přesměrování by měl být používán pouze pro trvalé přesměrování. Při dočasné změně URL je vhodnější používat přesměrování pomocí stavového kódu 302, které je k tomu určeno.