Menu

Přeoptimalizace

Termín přeoptimalizace vychází z původního anglického “over-optimizing”, ve smyslu přehnané míry optimalizace webu pro vyhledávače. Konkrétní ukázky, jak si vyhledávače takovou stránku představují pochopitelně neexistuje. Možnosti “přeoptimalizace” webu samozřejmě vycházejí ze dvou hlavních oblastí SEO – tedy on-page optimalizace a off-page optimalizace. Pokud mluvíme o on-page přeoptimalizaci, máme na mysli využívání identických klíčových frází na místech, která nesou hlavní váhu při hodnocení weu vyhledávačem, tedy url, titulky, nadpisy, texty nebo interní odkazy. V případě off-page přeoptimalizace se jedná využívání pouze málo druhů zpětných odkazů, zacílených na málo klíčových klíčových slov. V případě že vyhledávače usoudí, že web využívá tyto způsoby, může se rozhodnout pro penalizaci. Vyplatí se proto přistupovat ke všem technikám přirozeně.