Menu

Kombinovaná reklama

Kombinovaná reklama je typ textové reklamy, která se vyskytuje v obsahové síti Sklik. Tato reklama se skládá ze tří textových polí, která jsou doplněná o dva ilustrační obrázky. Také o název firmy a možnost zobrazení Vašeho firemního loga.

Sklik poté vybere a zobrazí tu nejlepší kombinaci textových polí a obrázků, které si myslí, že nejlépe pasují do dané reklamy a zajistí tak maximální výkon.

Tato kombinovaná reklama v Skliku je plně kompatibilní s responzivní reklamou Google Ads a v obsahové síti se zobrazuje na textových plochách. Mezi největší plusy patří vyšší CTR, které je zajištěno možností zadání kvalitních obrázků a pro skvělý potenciál pro tvorbu reklamy nativní.

Google ads

Tam se s pojmem kombinovaná reklama nesetkáme. Namísto toho se používá termín responzivní reklama. Lze je použít ve standardních nebo chytrých obsahových kampaních. Můžeme nahrát obrázky, loga, nadpisy, videa a podpisy a poté z nich opět automaticky Google generuje reklamy pro obsahovou síť Google.

Z čeho se kombinovaná reklama skládá

Do tohoto typu reklam lze zadat celkem 11 prvků (textových polí a obrázků). Ve finální reklamně se následně nezobrazí všechny prvky. Jde o automatiku, kdy Sklik sám vybere, které nejlépe vyhovují účelu plochy.

Jak prvky kombinovat?

obrázek + krátký titulek + popisek + favikona + název firmy

obrázek + krátký titulek + popisek + logo / název firmy s favikonou

obrázek + dlouhý titulek

obrázek + krátký titulek + logo / název firmy s favikonou

obrázek + krátký titulek + popisek

krátký titulek + popisek + favikona

dlouhý titulek + favikona

Kde se reklama zobrazí?

  • Vydává se na plochách v obsahové síti.
  • V nativních plochách webů Seznam.cz a jejich partnerských webů. Jde o cca 170 ploch.

Pravidla a specifikace

  • Ujistěte se, že se nechystáte propagovat omezený či nepovolený obsah
  • Reklamní sdělení nesmí porušovat autorská práva, práva k ochranné známce a také a prvky, které jsou předmětem průmyslového nebo duševního vlastnictví a také práva třetích osob

Pravidla pro textová pole

  • Krátký titulek (max. 25 znaků) – první řádek reklamy. Zobrazí se v případě, že se dlouhý titulek nevejde do vymezeného reklamního prostoru. Obvykle obsahuje upozornění na novinku na trhu, výprodej, akce na produkty nebo jednoduše název produktu.
  • Dlouhý titulek (max. 90 znaků) – zobrazí se místo krátkého titulku v případě, že to dovolí reklamní prostor. Obsahuje stejné sdělení jako Krátký titulek, ale blíže rozvedené.
  • Popisek (max. 90 znaků) – doplňuje titulek a vyzývá uživatele k určité akci. Do popisku lze také vypsat například detaily produktu, akce nebo další upřesnění.
  • Název firmy (max. 25 znaků) – musí obsahovat obchodní název nebo značku. Pokud je kampaň propojena s Firmy.cz, vyplní se název automaticky (za podmínky, že název firmy z Firmy.cz splňuje limit na počet znaků (25 znaků). Pokud kampaň není propojena s Firmy.cz, nebo pokud název propojené firmy přesahuje limit na počet znaků, zůstane pole nevyplněné a Název firmy je nutné vyplnit ručně.