Menu

Influencer

Influencer marketing je formou internetového marketingu, který se zaměřuje především na jedince a mírně opomíjí cílení na trh jako celek. Tato strategie počítá s rolí jedinců, kteří disponují potenciálem ovlivnit chování velké cílové skupiny (kupříkladu za účelem zvýšení poptávek nákupu určitého produktu). Daný influencer může pro zákazníky představovat symbol velmi významné reference.

Slovo pochází ze slova „influence“ neboli ovlivnit. Z významu slova tedy jde o člověka „majícího vliv“. Influenceři bývali většinou významní a známí lidé, kteří pro část společnosti představovali záruku autority. Může se jednat třeba o politiky, akademiky, vědce, spisovatele, novináře či celebrity.

Velký rozvoj Influencer marketingu velmi úzce souvisí s rozvojem sociálních sítí. Dnes pod tímto pojmem rozumíme spíše člověka, který získal vliv prostřednictvím sdílení zajímavého obsahu na sociálních sítích. 

Typy influencerů dle velikosti

Na základě velikosti (resp. velikosti fanouškovské základny) rozdělujeme influencery do několika kategorií:

Mikroinfluenceři

Běžní jedinci s cca 1 000 -29 000 sledujícími. Jejich hlas je na internetu slyšet. Věnují se specifickému tématu. Vybudovali si blízký vztah s publikem, pravidelně komunikují. Větší míra zapojení publika. Důvěryhodnost, autentičnost, nižší nároky na spolupráci.

Influenceři

Online tvůrci s více než 30 000 sledujícími. Vášeň pro určité téma, profesionální působnost na sociálních sítích. Umožňují zasáhnout větší čas publika. Mnoho zkušeností s tvorbou obsahu, s komunikací značek i s reportováním KPI.

Celebrity

Svůj vliv vybudovali skrze tradiční média / profesi. Sleduje je desítky až stovky tisíce lidí. Fanoušky oslovil jejich talent (hudba, herectví, sport…), zajímá je zákulisí. Jsou v širokém povědomí, dokáží proto zacílit na široké publikum. Často mnohem menší autentičnost, větší požadavky.

Proč influencer marketing funguje?

  • Reklama je v přirozeném prostředí (fotky uživatelů, které lidé sami sledují), klasická reklamní sdělení jsou dnes přehlížena.
  • Lidé mají influencery jako svůj vzor a inspiraci.
  • Influenceři působí důvěryhodně a jejich publikum věří tomu, co jim doporučí.

 

Influencer marketing hraje stále významnější roli v marketingu firmy. V případě vašeho zájmu jsme pro vás schopni vytvořit kompletní influencer marketingovou kampaň.