Menu

Influencer

Influencer marketing je formou internetového marketingu, který se zaměřuje především na jedince a mírně opomíjí cílení na trh jako celek. Tato strategie počítá s rolí jedinců, kteří disponují určitým potenciálem ovlivnit chování velké cílové skupiny (kupříkladu za účelem zvýšení poptávek nákupu určitého produktu). Daný influencer může pro zákazníky představovat symbol velmi významné reference.

Slovo influencer pochází ze slova „influence“ neboli ovlivnit, z významu slova tedy jde o člověka „majícího vliv“. Influenceři jsou většinou významní a známí lidé, kteří pro část společnosti představují záruku autority. Může se tedy jednat třeba o politiky, akademiky, vědce, spisovatele, novináře či celebrity. Velký rozvoj Influencer marketingu velmi úzce souvisí s rozvojem sociálních sítí.