Menu

Google Keyword Planner

Keyword planner neboli česky Plánovač klíčových slov je nástroj od Google, který pomáhá inzerentům vybrat, na která klíčová slova mají cílit své kampaně, a napovídá, jaké výsledky od nich mohou očekávat. Poskytuje informace o hledanosti klíčových slov, jejím vývoji (rostoucí či klesající trend, sezónní výkyvy…), míře konkurenčnosti a odhadovaných cenách za proklik. Při své práci jej intenzivně využívají také SEO konzultanti, který ho využívají na analýzu klíčových slov.