Menu

Google Keyword Planner

Keyword planner neboli česky Plánovač klíčových slov je nástroj od Google, který pomáhá inzerentům vybrat, na která klíčová slova mají cílit své kampaně. Současně napovídá, jaké výsledky od nich mohou očekávat. Poskytuje informace o hledanosti klíčových slov, jejím vývoji (rostoucí či klesající trend, sezónní výkyvy…), míře konkurenčnosti a odhadovaných cenách za proklik. Při své práci jej intenzivně využívají také SEO konzultanti, kteří jej využívají na analýzu klíčových slov.