Menu

Follow

Follow znamená pokyn vyhledávači ke sledování určitého odkazu a k předávání hodnocení PageRank. Odkazy s atributem follow dokáží do značné míry přinášet odkazované stránce popularitu ve vyhledávačích.

Opakem atributu Follow je noFollow. Atribut noFollow představuje příkaz vyhledávači, aby nesledoval daný odkaz a nepřikládal mu žádnou váhu v PageRank. Odkaz na cílovou stránku povede, ovšem nebude zvyšovat popularitu cílové stránky. NoFollow odkazy tak nemají pro stránky takový užitek jako follow (označované též jak dofollow), protože robot sice zaindexuje text odkazu, ale nikoliv stránku, na kterou odkaz směřuje. NoFollow se využívá především na diskuzních fórech, na blozích v komentářích nebo u odkazů, kde si nejste jisti v důvěryhodnosti odkazu.

Pokud si nejste v oboru získávání zpětných odkazů jistí, přečtěte si několik základních pravidel linkbuildingu nebo nás kontaktujte:

10 tipů, jak na linkbuilding:
1. Vycházejte z analýzy klíčových slov
2. Ujasněte si téma
3. Najděte cílovku
4. Udělejte si rešerši
5. Nahlédněte do historie
6. Nabídněte spolupráci
7. Vsaďte na kvalitu
8. Budujte přirozený odkazový profil
9. Myslete na Google zvířata
10. Sledujte autority v oboru