Menu

Follow

Follow znamená pokyn vyhledávači ke sledování určitého odkazu a k předávání hodnocení PageRank. Odkazy s atributem follow dokáží do značné míry přinášet odkazované stránce popularitu ve vyhledávačích. Opakem atributu Follow je noFollow.