Menu

Jak si uložit něčí fotku z Instagramu?

Uložení příspěvku/fotky z Instagramu do telefonu není možné. Příspěvky ale můžete ukládat do sbírky na Instagramu. Pod příspěvkem, který chcete uložit stačí kliknout na ikonu záložky. Dlouhým podržením ikony se zobrazí možnost uložit fotku do konkrétní vámi vytvořené sbírky. Takto uložené příspěvky najdete na svém profilu v menu pod možností Uložené. Zde můžete příspěvky přesouvat mezi sbírkami a také vytvářet nové sbírky.