Menu

Jak funguje cílení reklam na Instagramu?

Reklamy na Instagramu používají reklamní systém Facebooku, což je jeden ze systémů s velmi propracovaným způsobem cílení. V jeho rámci je možné cílit na uživatele dle věku, pohlaví, demografických údajů či chování. Funguje to velmi jednoduše tak, že pokud je možné o uživateli tyto informace zjistit (vyplnil je v profilu), algoritmus cílení reklamy jej zahrne do okruhu uživatelů vhodných pro zobrazení reklamy podle toho, jakou cílovou skupinu jste vybrali.