Menu

CPA

CPA (Cost-Per-Acquisition) neboli Cena konverze označuje v oblasti PPC reklamy částku, kterou bylo třeba vynaložit pro získání jedné konverze.

Je to jeden z mnohých způsobů platby za reklamu, resp. měřitelné metriky. Akcí se rozumí např. registrace nového zákazníka v e-shopu, vyplnění formuláře pro získání leadu či koupení vybraného zboží, či služby. Je na místě si říci, že ačkoliv jsou často tato slova ve zkratce zaměňována za Cost per acquivisition (cena za akvizici). Tento termín je sice do jisté míry správně, ale nezohledňuje další akce, jako např. již zmíněné vyplnění formuláře. Pro tuto akci a další (např. odeslání poptávky, stáhnutí e-katalogu atd.) je CPA většinou nejdůležitější metrika.

Naopak, pokud budeme měřit CPA přímo na prodej zboží/služeb (akvizic) musíme k této metrice přidat i hodnotu konverzí v penězích, aby se nám CPA nezkreslilo. Je to kvůli tomu, že v E-shopech jsou často jiné výrobky s jinou cenou, pokud tedy analýza říká, že CPA je 150 Kč a E-shop měl tři konverze, dvě za 40 Kč a třetí za 1500, tak je najednou CPA nevypovídající metrika, ke které by se mělo přidat ještě měření PNO (či ROAS)

Při srovnávání cen konverze z jednotlivých reklamních kanálů je třeba mít na paměti, že na jedné konverzi se zpravidla podílelo víc kanálů a sledovat, kterému z nich byla připočtena. Pokud bychom chtěli započítat přesnější veličinu, je zapotřebí zohlednit všechny konverzní cesty („touch points“) Takový výpočet se nazývá Cost per path (CPP).

Pojem CPA marketing se dále dá brát jako součást affiliate marketingu. Je velmi výrazně používán v reklamách v podcastech, které většinou dělají přímo podcasteři. Většinou podcaster propagujíc nějaké zboží či službu řekne, že pokud budete na určitý výrobek slevu, napíšete jméno podcastera do kolonky akce apod. Tím si inzerent i propagující přesně změří CPA. 

Cílová CPA“ je strategie nabídek, kterou nabízí Google Ads. K tomu je použito strojové učení a systém tak automaticky optimalizuje nabídky a přizpůsobuje je pro každou aukci zvlášť. Ačkoliv v tomto případě stále platí že inzerent bude platit stále za proklik na stránku, Google Ads se bude snažit, aby na požadované CPA maximalizoval počet konečných akcí při zadaném rozpočtu.