Menu

Cílení

Je vybrání určité skupiny lidí podle specifických parametrů, které se používá při sestavování strategie či kampaní. V online marketingu se využívá několika metod cílení například: Cílení podle témat, geografické cílení, cílení na publikum, kontextové cílení, cílení na klíčová slova, cílení na zvolená umístění, cílení podle zájmů, cílení podle chování atd.
Metody cílení se vybírají podle toho jakým způsobem chceme danou skupinu zasáhnout či oslovit.
Cílení je důležitý faktor, při kterém se stanoví na koho se bude kampaň směrovat.