Menu

Brand

Brand (v překladu značka nebo obchodní značka) je termín, který se hojně používá v obchodu a marketingu. V marketingové oblasti pak tento výraz neznačí pouze logo společnosti, ale zahrnuje v sobě celé vnímání značky – vizuální prezentaci, hodnoty společnosti, služby a produkty.

Tématem brandu a jeho budování se zabývá velké množství světových špiček v online i klasickém marketingu. Na toto téma tedy najdeme mnoho inspirativních přednášek i prací. Ze známých jmen, kteří se v poslední době proslavily i v Čechách lze jmenovat marketéra Marka Ritsona (který se v roce 2019 objevil v Praze s velmi popoulární přednáškou v rámci konference Marketing Festival). Dále britské marketingové stratégy Les Bineta a Petera Fielda, kteří se budování značky věnují ve svých pracích.

Budování značky znamená budování mentální asociace, která vytváří předpoklad, že potenciální zákazník upřednostní jednu značku před druhou.“

(zdroj: Media in Focus, Binet a Field, 2017)

A co je to Branding?

Branding je právě ona strategie budování brandu. Zahrnuje v sobě vše od tvorby brandu z pohledu definice hodnot, priorit a směřování, přes tvorbu grafického manuálu a nastavení komunikace. Od správně nastavené brandové strategie se pak odvíjí všechny další aktivity marketingu.

Do brandingu také spadá následná péče o brand, udržování a další budování značky tak, abychom stále získávali nové zákazníky a udržovali natavený obrázek společnosti.

V online marketingových disciplínách jako je PPC reklama pak branding znamená hlavně šíření povědomí o brandu na internetu.

V ještě užším pojetí budeme hovořit o velkém a velmi dobře viditelném formátu banneru (display reklamy). Lze jej nakoupit přímo v systému Sklik, přes přímý nákup nebo v RTB.

(zdroj: nápověda Sklik)

Tvorba brandingu je nejjednodušší v systému Sklik, tam tento formát reklamy lze jednoduše vybrat z možností obsahové reklamy a nastavit si jej rychle a jednoduše. Je ale nutné si připravit banner o rozměřech 2000×1400 a splnit i další technické specifikace.

A co je rebranding? 

Rebrending je pojem, který nejčastěji označuje změnu positioningu, revitalizaci nebo omlazení obchodní značky. Může se ale také jednat v případě radikální změny i o znovuzrození obchodní značky. Jedná se zkrátka o vytvoření nové značky, namísto existující, o změnu symbolů, designu, zavedení inovací.

Během rebrendingu dochází nejen ke změně jména značky, ale ke kompletní změně, která může obsahovat:

  • Novou grafickou výbavu
  • Logo
  • Slogan
  • Nové zaměření značky
  • Novou filosofi atd.

 

Příklady rebrendingu v ČR:

Znáte drogerii TETA? U nás v ČR asi nejvíce známý případ rebrendigu. Šlo o změnu tváře řetězců drogerií TETA po převzetí drogerií Schlecker. Vývoj rebrandingu trval osm měsíců a samotná realizace probíhá od roku 2013 doposud.

Redesign

Na rozdíl od rebrendingu, redesign znamená pouze významové posunutí značky. Název většinou zůstává, ale mění se např. logo, barevnost nebo typografie. Redesign není o drobných úpravách detailů loga, je to kreativní transformace značky při zachování jejich základních identifikačních atributů. Většinou zůstane stejný pouze název.