Menu

Jak řešit SEO pro obsahové & zpravodajské weby

Autor Thea Zinner Thea Zinner

Pro obsahové a zpravodajské weby je SEO zásadní nejen z hlediska viditelnosti v organickém vyhledávání, ale je také základním předpokladem k úspěšnosti i v mnoha dalších ohledech. Jak ho řešit a co si ohlídat?

Důležité SEO znalosti pro obsahové weby

 1. SEO basics
 2. Technické SEO
  • Sitemap & implementace RSS Feedu
  • Crawl Speed Optimization
  • SEO pro Google News
  • Google AMP
  • Mobile SEO & mobilní zkušenost uživatele
  • Schema.org
 3. SEO & Content
  • Evergreen Content
  • Kredibilita autorů
 4. Paywall content

1. SEO basics

K základům SEO pro zpravodajské a obsahové weby patří zcela nepochybně faktory jako správný titulek stránky či meta description. Tyto faktory ostatně patří k absolutním základům k optimálnímu zobrazení ve výsledcích vyhledávání, a to nejen pro zmiňované typy webů.

Pro článek, který má být publikován rovněž doporučuji vytvořit rychlou analýzu klíčových slov. Novináři či editoři tak dostanou podrobnější přehled o informacích a pojmech, které jejich čtenáři v souvislosti s tématem skutečně hledají.

2. Technické SEO

2.1 Sitemap & RSS Feed

Aby se nový obsah na webu rychle objevil ve výsledcích vyhledávání, je třeba implementovat sitemapy pro samotné Google vyhledávání i Google News.

Sitemapy pro Google vyhledávání

Google přijímá soubory Sitemap v XML, RSS či jako text. Nejběžnější je však varianta .XML.

Soubor sitemap.xml je důležitější, než se možná na první pohled zdá: Pomáhá Googlu při crawlingu webu, či rychleji upozorní na případné změny obsahu. Mimo jiné zajistí i rychlejší indexaci nových stránek.

Pokud dosud neexistují prakticky žádné odkazy, díky sitemapě je pro vyhledavač snazší danou adresu URL najít. Totéž platí i pro velké weby – zejména nové URL by měly být snadno nalezitelné a nepřehlédnutelné.

Sitemapy pro Google News

Přestože jako obsahový či zpravodajský web máte zcela jistě i „normální“ soubor sitemap, měli byste vytvořit samostatný soubor sitemap také pro Google News. Příspěvky tak budou rychleji nalezitelné a crawler je pravděpodobněji umístí do Google News.

Pravidla a směrnice pro vytváření sitemap pro Google News najdete zde: https://support.google.com/news/publisher-center/answer/74288?hl=de .

Po jeho vytvoření musí být soubor sitemap odeslán ideálně prostřednictvím Google Search Console.

2.2 Crawl Speed Optimization

Efektivní a rychlé crawlování webových stránek je zvláště pro zpravodajské weby velmi důležitým SEO faktorem. Pokud má Googlebot potíže s procházením vašich webových stránek, stránky nebudou správně indexovány.

Výsledkem bude, že nový článek se stane při vyhledávání prakticky neviditelným. V důsledku toho mohou uživatelé najít obsah pouze prostřednictvím sociálních sítí, nebo v rámci přímé návštěvy. To obsah negativně ovlivňuje zejména v případě, pokud jsou webové stránky závislé na organickém vyhledávání.

Pokud má Googlebot potíže s procházením webové stránky, existuje pro to několik důvodů:

Cílem mnoha zpravodajských stránek je indexace příspěvku ve velmi krátké době, kupříkladu během několika málo minut.

V tom hrají důležitou roli interní a externí odkazy. Pokud chybí, googlebot má velmi těžkou práci s nalezením obsahu. Jestliže na nový příspěvek nevedou žádné odkazy, Google článek nemůže najít a vycházi z toho, že publikace není relevantní nebo důležitá.

Šance, že uživatel najde článek přes vyhledávač, je pak prakticky nulová.

Další důvody problémů s procházením jsou spíše technického charakteru. Například pokud je stránka velmi pomalá, nebo má být crawlováno příliš mnoho stránek, či má webová stránka špatnou strukturu.

Co lze udělat pro odstranění těchto problémů?

Jednou z prvních věcí, kterou můžeme udělat, je najít lepšího poskytovatele hostingu, přidat nové články do sitemapy a tu pak zpřístupnit Google.

To již samo o sobě vyřeší mnoho problémů.  

Velká vydavatelství a provozovatelé zpravodajských webů se neustále učí procházení webových stránek. Musí vědět, které technické požadavky řešit, aby byly jejich stránky viditelné ve vyhledávači Google. Rychlé načítání, prolinkování, soubory sitemap a dobrá struktura webových stránek, tím vším by se měli zabývat. I to je ovšem teprve začátek.

2.3 SEO pro Google News 

Viditelnost v Google News většinou přímo souvisí s úspěchem článku v organicu. Chcete-li získat co nejvíce kliknutí, musí se článek objevit v horní části Google News Box. K tomu je potřeba vyvinout určité optimalizační úsilí.

Některé faktory pro zařazení do Google News

 • Na tvorbě obsahu webu se musí podílet více autorů a editorů
 • Obsah musí být originální
 • Fóra či blogy nebudou zahrnuty, protože nejsou redakčně udržovány a nemají charakter tisku
 • Omezená reklama na webových stránkách
 • Obsah musí být nový, aktuální a pravidelný
 • Již před registrací do Google News musí webové stránky obsahovat velký počet článků

Více informací se dozvíte zde: https://support.google.com/news/publisher-center/answer/6204050?hl=de

Technické faktory pro Google News

 • Rychlé načítání stránek
 • Žádné překážky pro Googlebota či uživatele při procházení stránek
 • Evropský formát data
 • Speciální sitemap pro Google News, která se automaticky aktualizuje
 • Žádné či min. 301 přesměrování
 • Méně social media pluginů
 • Vyplatí se i jednoduchá struktura zdrojového HTML kódu: nadpis –> obrázek –> datum –> hlavní část textu

2.4 Google AMP

AMP technologie byla od začátku určena především pro zpravodajské weby. Díky celkové redukci HTML, pravidel týkajících se JavaScriptu a podpoře Google Content Delivery Network jsou stránky nejen rychlé, ale mají také lepší pozice, rychlé načítání, vysoký traffic a skvělou viditelnost.

Samozřejmě existují i nevýhody AMP, jako například chybějící uživatelské napojení či obtížné napojení na Google Analytics.

Hlavní velkou kritikou AMP je fakt, že tato technologie vlastně není bezpodmínečně nutná, pokud máte web optimalizovaný pro mobilní zařízení a zároveň rychlý. A ve své podstatě je optimalizace vlastního webu logickým krokem, namísto použití alternativ, jako je AMP.

To samo o sobě neřeší základní problém a pouze bojuje se symptomy. Nicméně, v mnoha případech je používání AMP užitečným způsobem, jak zvýšit traffic a viditelnost v organickém vyhledávání.

Update: Google zveřejnil informaci, že při využití AMP se ve vyhledávači nyní používají vlastní URL adresy daného webu.

2.5 Mobilní SEO a mobilní zkušenost uživatele 

V současné době je již prakticky každý online, aby ve svém volném čase hledal na svém smartphonu novinky a informace.

Obsahový či zpravodajský web, který není optimalizovaný pro mobilní zařízení, nemůže držet krok s konkurencí, protože uživatel a vyhledávač tuto stránku nenajdou (a ani nemohou).

Perfektní mobilní SEO je důležité pro pozice a viditelnost webových stránek, a to zejména v době, kdy Google využívá metodu mobile-first indexing. Proto je nezbytné, aby byly články mobile friendly.

2.6 Schema.org 

Díky strukturovaným datům lze výrazně vylepšit zobrazení ve výsledcích vyhledávání. To, zda přispívají k lepším pozicím ve vyhledávači, není momentálně potvrzeno, je to spíše domněnka. V žádném případě ale není použití schema.org ke škodě, ba naopak.

Kromě toho by měly zpravodajské weby využívat strukturovaná data, aby se výsledky mohly objevit v karuselu Google News mobilního vyhledávání.

Provozovatelé webů by měli používat přinejmenším následující značky:

Google doporučuje implementovat strukturovaná data pomocí technologie JSON-LD. Podrobné instrukce najdete například zde.

3. SEO & Obsah

3.1 Evergreen Content

Běžný životní cyklus obsahu vypadá následovně: Krátce po publikaci dochází k nárůstu návštěv a počtu uživatelů. Čím je článek starší, tím se jeho hodnoty snižují. To je charakter zpráv. Je to způsobené tím, že každou minutu přicházejí nové události a dokonce i zpráva, o které se právě psalo, již sama není aktuální. V důsledku toho musí provozovatelé obsahových a zpravodajských webů pořád publikovat nové články a pracovat stále rychleji, aby počet návštěv z výsledků vyhledávání zůstal konstantní.

Naštěstí existuje alternativa, která neohrožuje obchodní model a sníží tlak po akcelerující tvorbě nových článků. Zejména v dnešní době je důležité psát takový obsah, za kterým se skrývá poctivá práce a důkladná rešerše. Pro zajíštění stabilního toku návštěvnosti z výsledků vyhledávání máme Evergreen Content.

Jedná se o takové typy obsahu, které – jak název napovídá – jsou vždy relevantní. Podobné stálozeleným stromům, na kterých jsou listy po celý rok, z čehož plyne také název. Evergreen content se tedy týká obsahu, který je zajímavý a relevantní, a který zároveň není zastaralý po jednom dni, kdy se objeví ve výsledcích vyhledávání. A to je cesta, kterou by se kromě každodenní činnosti měly zpravodajské a obsahové weby vydat.

3.2 Kredibilita autorů

Google chce uživatelům ve vyhledávání vždy poskytovat tu nejvyšší kvalitu a nejlepší obsah. K tomu Google potřebuje určitá pravidla, na základě kterých může vyhledávač kvalitu obsahu přesně ohodnotit.

Přesně to popisuje Search Quality Rater Guidelines (SQRG), příručka ke školení všech osob, které pomáhají při hodnocení efektivity vyhledávacích algoritmů Google. Na základě SQRG získává naše SEO komunita velmi podrobnou představu o tom, co Google stanovuje jako vysoce hodnotný obsah a co musí webové stránky obsahovat.

V červenci 2018 získala SQFG důležitou aktualizaci a s tím zásadní rozšíření – od té chvíle se jako měřítko kvality obsahu zahrnují tzv. „Content Creators“. Hodnotitelé obsahu hledají tvůrce, který je spojen s článkem. Musí také zjistit, kde se autor vyskytuje online. V rámci SQRF se hodnotitelé většinou vybízejí, aby hodnotili autora na základě EAT.

Skutečnost, že autorova reputace, další publikace a EAT se objevuje v pokynech pro hodnocení kvality vyhledávání, je pro SEO obecně a pro obsahové a zpravodajské stránky obzvláště důležité. Předpokládám, že autor článku také hraje roli v celkovém hodnocení článku a následných pozicích ve vyhledávačích.

Poznámka: Přesto se domnívám, že tyto směrnice neplatí pro veškerý obsah na webu. Zejména v minulém roce jsme se díky Medic Update dozvěděli, že stránky YMYL (Your Money or Your Life) jsou mnohem přísněji kontrolovány a sledovány než jiné obsahy. EAT autorita textu je enormě důležitá především ve finanční a lékařské oblasti.

Další informace o tomto tématu a důležité Key-Takeaways  pro zpravodajské a obsahové weby najdete například zde.

4. Zacházení s Paywall Content

Takzvaný Paywall Content je dobrým modelem pro zpeněžení online obsahu, pro SEO je však obtížné.

Pokud Google nevidí obsah, jak ho může ohodnotit?

Až do roku 2017 existovalo ve společnosti Google pravidlo „prvního kliknutí zdarma“, což donutilo vydavatele, alespoň jednou, vydat svůj placený obsah pro uživatele Googlu. To samozřejmě vedlo k rozmrzelosti mezi vydavateli a zneužití ze strany některých uživatelů, proto bylo zrušeno. Od té doby mohou vydavatelé a zpravodajské weby sami rozhodovat, kolik svého obsahu publikují zdarma. Tato nová metodika se nazývá „Flexible Sampling“. Uživatel například vidí pouze citát z článku nebo první části textu, který chce číst. Aby viděli více, musí zaplatit.

4.1 Technické předpoklady pro Paywalls

Chcete-li používat “flexible sampling“ jako webovou stránku, musí vydavatelé užívající JSON-LD používat zavedená označení obsahu, který chtějí před předplatitely skrýt. Pouze tímto způsobem Google rozumí, které konkrétní části nového článku jsou dostupné pro uživatele, a které pro Googlebota. Nejedná se však o maskování Googlu (Black-Hat SEO).

Poznámka: Maskováním se rozumí zakázaná  (Black-Hat) metoda v optimalizaci pro vyhledávače. Crawler vyhledávači bude zobrazena pod stejnou adresou URL další stránka, tak jako návštěvníkovi.

Přesto je možné, že Google zakáže zobrazovat odkaz v mezipaměti, takže uživatelé nemohou jednoduše přejít do mezipaměti Google a přečíst si tam článek zcela zdarma.

Zde jsou směrnice společnosti Google: https://developers.google.com/search/docs/data-types/paywalled-content

4.2 Paywall Content & zkušenosti uživatelů

Skrýt kvalitní obsah pod Paywalls je určitě dobrý nápad z důvodů zpeněžení. Problém se spíše nachází v jeho špatné uživatelské zkušenosti. Google nemá zájem posílat uživatele na web, na kterém není obsah volně přístupný, vzhledem k tomu, že je špatné UX. Co tedy dělat?

Z tohoto důvodu je naprosto důležité, aby byla část textu, která se uživateli zobrazuje předem (úvodní obsah), nastavena technicky správně, obsah byl bezchybný a přinášel uživateli přidanou hodnotu nebo informační obsah, který hledá.

Ideální úvodní obsah není jen úvodem k tématu, ale v ideálním případě krátkým shrnutím hlavních bodů článku. Obsahuje:

 • Nadpis, který popisuje téma a obsahuje hlavní klíčová slova
 • Krátké shrnutí
 • 2-3 nejdůležitější otázky k tématu
 • Krátké a stručné odpovědi na tyto otázky (ze dvou důvodů: měly by uspokojit čtenáře a případně se umístit do vybraných úryvků)
 • Stručný přehled a informace o tom, co se skrývá pod Paywall  (rozhovor, analýza, zpráva na pozadí…) – uživatel by měl být alespoň povzbuzen ke čtení a nákupu
 • Co nejvíce relevantní Schema.org Markup

02.09.2019

Komentáře