Menu

Jak dělat SEO bez SEO

Autor Pavel Bělík Pavel Bělík

V tomto článku si popíšeme externí vlivy působící na SEO a možnosti jejich cíleného využití pro posílení webu a navýšení organické návštěvnosti.

Velikost organické návštěvnosti webu ve srovnání s konkurencí a její růst není jen cílem, ale také zajímavým indikátorem toho, jak se danému webu daří marketingově a potažmo obchodně, jak je projekt velký, zda se do něj investuje a roste, nebo naopak. Hned vysvětlím proč.

Aby algoritmus RankBrain vyhodnotil web jako silný, musí být v dané tematické oblasti autoritativní. Musí být mezi uživateli populární, musejí se na něj vracet, trávit na něm čas, sami od sebe ho vyhledávat. A abychom toho u webu dosáhli a dostali se o krok dál před konkurenci, budeme vědomě a cíleně využívat zpravidla spíše jen vedlejší efekty ostatních marketingových disciplín.

Nebudu se v tomto článku proto věnovat klasickým cestám a technikám optimalizace pro vyhledávače, zcela vynechám i linkbuilding, přestože je u něj spousta zajímavých způsobů, jak kreativně zdarma i za peníze vytvářet odkazové portfolio. Víme také, že signály ze sociálních sítí nejsou přímým hodnotícím faktorem, ale zároveň existuje korelace mezi úspěšností webu na sociálních médiích a v SERPu. Rozhodl jsem se však ani toto téma nezařadit, protože už o něm bylo napsáno hodně a necítím v něm momentálně další nevyužitý potenciál a přínos.

Zaměřím se proto pouze na velmi netradiční, ale pro budoucnost stále více významné „optimalizační techniky“.

Má PPC pozitivní vliv na SEO?

Když jsem byl minulý rok na školení AdWords v Googlu, někdo se zeptal, zda má reklama v AdWords pozitivní vliv na SEO. Ta představa tazatele vycházela z úvahy, že dáváme Googlu peníze a ukazujeme mu svůj web, proto o nás bude lépe vědět i ve vyhledávání.

Tenkrát jsem se pousmál, protože jsem se s tímto mýtem setkával relativně často, vnímal jsem AdWords a SEO jako dvě relativně oddělené disciplíny, spojené pouze věčnými obavami o kanibalizaci organické návštěvnosti placenými reklamami ve vyhledávání a smutkem z toho, že reklamy čím dál více vytlačují organické výsledky.

Dnes už bych ale tak rychlé soudy nedělal. Úvaha tazatele byla sice chybná, ALE. Google chce zobrazovat stránky populární mezi lidmi. Jak zjistí, že je stránka populární? Tak, že ji lidé sami vyhledávají.

Pokud se nám v AdWords povede kvalitní brandová kampaň, můžeme docílit toho, že se náš brand bude významně více vyhledávat, anebo ještě lépe, lidé budou přímo zadávat naši webovou adresu do adresního řádku. A to už jsou pro Google pozitivní signály, které mohou mít kladný vliv na SEO.

Dělat offline reklamu pro online projekty?

Některé online projekty si představují, že je v pořádku využívat pouze online reklamu. Pokud ale chcete posunout svůj podnikatelský záměr na další úroveň, vyplatí se do offline reklamy investovat. S ohledem na SEO zejména do brandové kampaně.

S nadsázkou se říká, že reklama v televizi je nejlepší SEO strategií. Principy zde platí stejné jako u PPC reklamy. Silnější brand, případně brand v kombinaci s vybraným klíčovým slovem, vytvoří skvělý základ pro posílení pozice ve vyhledávání. Offline reklama má ale i další benefity.

V neposlední řadě je to navýšení důvěryhodnosti, tím pádem i konverzního poměru. Offline reklamu je potřeba vnímat jako rovnocenného partnera a důležitého pomocníka každého online projektu.

UX neřeš, snad ty lidi nejsou slepý, ne?

UX (User Experience) je termín, označující uživatelský zážitek z používání webu. Cílem bývá zpravidla zvýšit konverzní pomě stránek, jde tedy o relativní navýšení počtu transakcí ku počtu návštěv. Cílem ale nemusí být pouze navýšení konverzního poměru, ale také zlepšení orientace na webu. A tady je třeba dát si pozor.

Člověk, který s webem pracuje každý den, obvykle nedokáže rozeznat jeho nedostatky a klientům se někdy do změn UX ani nechce, protože „to je přece jasný, snad nejsou ty lidi slepý, ne? Stačí kliknout sem.“

SEO specialista by se neměl nechat podobnými argumenty vykolejit a pokud si není jistý sám, oslovit UX specialistu s prosbou o revizi webu, protože tato revize ve výsledku může pomoci SEO specialistovi dosáhnout zvolených organických cílů.

Kvalita obsahu a UX jsou dva velmi důležité faktory ovlivňující čas strávený na stránce, počet prohlédnutých stránek a míru okamžitého opuštění. Všechny uvedené metriky Google pečlivě skrze Google Analytics sleduje a na jejich základě vyhodnocuje kvalitu webu. Více o závažnosti jednotlivých faktorů můžete zjistit například ve studii od SEMrushe s názvem Ranking Factors SEMrush Study 2.0.

Hlavně ať se to rychle načte

Vyřešené UX je výborná věc, ale pokud nemáme s programátorem nejdříve vyřešenou architekturu webu, čistotu kódu a s tím spojenou rychlost, tak budeme mít velmi ztíženou pozici oproti konkurenci.

Rychlost načítání webu je naprosto zásadním faktorem pro SEO v posledních zhruba dvou letech a její důležitost stále narůstá. Můžete využít službu AMP od Google pro rychlejší načítání webu, anebo se snažit s programátorem pracovat na tom, aby se stránky načítaly co nejrychleji. S blížícím se příchodem mobile-first indexu nabude rychlost ještě na mnohem větší důležitosti.

Kromě rychlosti pro jistotu zmíním ještě responzivní design. V dnešní době by měl být samozřejmostí, zejména pro e-shopy se zpravidla jedná o lepší řešení než umístit novou verzi webu na subdoménu „m“ (např. m.xyz.cz). Pokud nemá vaše webová stránka responzivní design, to znamená nepřizpůsobuje se velikosti okna zařízení (např. desktop vs. mobil), je to uživatelsky nepřívětivé a potažmo tím pádem i pro Google negativním signálem.

Další samozřejmostí pro všechny weby, kam se uživatel registruje nebo zadává nějaké osobní údaje, musí být SSL certifikát (jeho nasazení poznáte podle HTTPS místo HTTP v adresním řádku prohlížeče). Prohlížeče weby bez HTTPS znevýhodňují tím, že u nich ukazují nezabezpečenost už ve fázi vyhledávání a následně i v adresním řádku. To vede k nedůvěře návštěvníků, odchodům ze stránky, případně k nekliknutí na stránku. Nízké CTR a vysoká bounce rate jsou v současné době zaručeným návodem na neúspěch.

O čem je tedy moderní SEO?

Je tedy vidět, že každý SEOista by měl mít alespoň základní přesah do offline i online reklamy, programování a UX. Navrch by měl umět všechny tyto aspekty zvládat koordinovat tak, aby vedly k vytyčeným cílům.

SEO není textová optimalizace titulků. Není to ani nasazování strukturovaných dat. SEO je komplexní disciplína spočívající v hledání způsobů a příležitostí, vedoucích k naplnění obchodních cílů webu souvisejících s organickým vyhledáváním.

Závěrem

Hledejte nové cesty, způsoby a kanály rozvoje svého nebo klientova podnikání, synchronizujte všechny reklamní kanály tak, aby směřovaly ke společnému cíli, mějte na paměti, že to, jak moc se o svůj projekt staráte a kolik do něj vkládáte peněz a úsilí snadno rozeznají uživatelé. Starejte se o ně, soustřeďte se na ně, protože na základě jejich chování se Google rozhodne, jak kvalitní a prospěšný je váš web. Neschovávejte se za tvrzení, že tohle nebo támhleto robot neuvidí. RankBrain pozoruje uživatele, učí se a ve výsledku pozná, zda je váš web kvalitním a právoplatným členem první strany výsledků vyhledávání, nebo zda se jedná pouze o navoněnou bídu a pošle vás brečet do temné zóny 60+. A hlavně, nepřestávejte projekt posouvat kupředu a nepolevujte. Hodně štěstí!

18.01.2018

Komentáře