Menu

Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu

Autor Jaroslav Vidim Jaroslav Vidim

Aktuálně neexistuje žádné smysluplné a relevantní srovnání poměru počtu hledání na Seznamu a Googlu v České republice. Google totiž neposkytuje oficiální objem hledání. Proto jsme se rozhodli porovnat oba vyhledávače na základě agenturních dat.

Řadu let se má za to, že je poměr mezi podíly vyhledávačů Google a Seznam na českém vyhledávacím trhu cca půl na půl, resp. že osciluje někde mezi 45-55 % pro jeden či druhý. V odborných kruzích se však již dlouho neoficiálně spekuluje o tom, že se původní majoritní podíl Seznamu pomalu, ale jistě přelévá na stranu Googlu. Rozhodli jsme se prozkoumat, zda je tato teze správná, jak se poměr vyvíjí v čase a jak jsou na tom oba zmíněné vyhledávače aktuálně (2. polovina roku 2016).

Co jsme sledovali:

Vývoj poměru vyhledávačů na přirozené (organické) návštěvnosti od začátku roku 2014 do poloviny roku 2016. Speciálně pak vývoj:

 • celkového poměru napříč všemi zařízeními (desktopy, mobily, tablety) dohromady
 • poměru na desktopech
 • poměru na mobilech
 • poměru na tabletech
 • poměru na mobilních zařízeních (mobilech a tablety)

Z důvodů zachování objektivity a zohlednění trendů jsme zkoumali vývoj mezičtvrtletně.  Sledovali jsme pouze vývoj visits z organicu. Vývoj poměru visitors jsme nezohledňovali. Dá se však konstatovat, že kopíroval vývoj visits.

Jak jsme vyhodnocovali:

Výsledné hodnoty jsou průměrem z poměrů vyhledávačů všech jednotlivých klientů. Jinak řečeno – vzali jsme zvlášť poměry jednotlivých vyhledávačů a ty jsme zprůměrovali. Tento způsob vyhodnocení považujeme za konzistentní, protože není tolik ovlivňován faktory zmíněnými v následující kapitole.Při vyhodnocení podílů vyhledávačů ze součtu absolutních hodnot návštěvnosti z jednotlivých vyhledávačů jsme dospěli k velmi podobným závěrům. Výsledné hodnoty se lišily cca o 1-2 %.

Vzorek dat:

Závěry jsme vyvodili ze srovnání dat téměř 100 českých webů našich klientů s celkovou organickou návštěvností v řádu jednotek milionů visits za kvartál. Vzorek je podle nás již dostatečně reprezentativní a má vysokou vypovídající hodnotou.

Proměnné, které mohly ovlivnit výsledky:

  • Samotní klienti:
 •       – velikost – byly zastoupeny malé, střední i velké weby. Jejich rozložení však není rovnoměrné.
 •       – různé obory – projekty z oblasti e-commerce i mimo ni
 •       – různé cílové skupiny
 •       – konkurenčnost prostředí – vysoce i méně konkurenční projekty
 •       – skladba a intenzita jednotlivých marketingových aktivit klientů

 

 • Updaty vyhledávačů spuštěné v průběhu sledovaného období (1. 1. 2014 – 30. 6. 2016)
 • Stav on-page a off-page faktorů jednotlivých webů na začátku a v průběhu sledovaného období
 • (SEO) aktivity prováděné na daných webech v průběhu sledovaného období
 • Cíle, které jednotlivé weby sledují, a jejich nastavení příp. jejich změny

Zjištěné závěry:

K čemu jsme dospěli?

Google a Seznam přiváděli z přirozených výsledků vyhledávání na weby našich klientů po celé sledované období dohromady cca 96 a 97 % návštěvnosti (visits). Ostatní vyhledávače (Bing, Yahoo, Yandex…) se v součtu zasloužily o zbylá 3-4 %.

Všechny uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla bez desetinných míst. Nezaokrouhlené hodnoty naleznete v tabulce níže.

1) Celková organická návštěvnost (mobilní i desktopová zařízení dohromady):

Zatímco na začátku sledovaného období (Q1/2014) byl poměr mezi Googlem a Seznamem 47:53, na konci sledovaného období (Q2/2016) byl tento poměr již 63:37.
Google tedy za 2,5 roku narostl ze 47 % na 63 % na úkor Seznamu, který naopak klesl z 53 % na 37 %.
Pokud by tento trend pokračoval stejným tempem i nadále, dostane se Seznam zhruba na konci roku 2022 na nulu 🙂

2) Organická návštěvnost z desktopů:

Od začátku roku 2014 do poloviny roku 2016 se poměr Google vs. Seznam otočil v desktopech ze 46:54 na 61:39. Podotýkáme, že ve prospěch Googlu.
Google tedy narostl o 15 procentuálních bodů ze 46 % na 61 %. Seznam klesl z 54 % na 39 %.

3) Organická návštěvnost z mobilů:

Od začátku roku 2014 Google mezi mobily posílil a z původního poměru 56:44 se vyhoupl na 69:31
Google tedy narostl o 13 procentuálních bodů (z 56 % na 69 %) a Seznam spadl ze 44 % na 31 %.

4) Organická návštěvnost z tabletů:

Zatímco na začátku sledovaného období byl poměr mezi Googlem a Seznamem 56:44, na jeho konci (v půli roku 2016) již byl tento poměr 61:39.
Vývoj na tabletech je tedy nejpomalejší. Google si polepšil a Seznam pohoršil „pouze“ o 5 procentuálních bodů.

5) Mobilní zařízení (mobilní telefony a tablety dohromady):

Google posílil svoji nadvládu v tomto segmentu a poskočil z poměru 56:44 na 67:33.
Došlo tedy ke změně o 11 procentuálních bodů.
Přesné hodnoty zaokrouhlené na 1 desetinná místo zachycuje následující přehledová tabulka:

A infografika:

1246

06.10.2016

Komentáře