Menu

10 tipů, jak na Online Reputation Management

Autor Jakub Zahurský Jakub Zahurský

Je vaše pověst na internetu ohrožena nespokojenými zákazníky, nekalou konkurencí či bývalými partnery? Pak je na čase začít pracovat na očištění vašeho dobrého jména.

Online Reputation Management (ORM) je stále častěji skloňovaným pojmem. V podstatě se jedná o online verzi krizové komunikace nebo krizového PR. Tímto druhem komunikace se zpravidla začnete zabývat v situacích, kdy o vás lidé v rámci online prostředí “mluví špatně“. To je už samozřejmě pozdě. Zabývejte se ochranou vaší reputace již od začátku vašeho podnikání a zabráníte možným problémům.

Míst, kde mohou lidé šířit své negativní zkušenosti online, je mnoho. Špatně se o vás může mluvit třeba na sociálních sítích, diskuzních fórech, osobních blozích či v článcích na různých internetových médiích. V rámci vylepšení ORM použijte osvědčené techniky ze SEO (optimalizace pro vyhledávače). Cílem bude stav, kdy budou výsledky ve vyhledávání zobrazovat jen takové informace, která vás a vaši společnost představí v tom nejlepším světle.

Pravděpodobně nejefektivnější aktivitou pro úspěšnou nápravu reputace je správně zvolený obsahový marketing. Vhodně zvolený obsah dokáže uživatele zaujmout a v konečném důsledku se podílí na zlepšování pověsti.

Jak tedy na to?

orm-fb

1. Analýza současného stavu

 

Na začátku práce na vaší pověsti by vždy měla figurovat úvodní analýza aktuálního stavu, která vám poskytne představu o tom, jak náročný proces vás čeká – kolik času a dalších prostředků bude potřeba pro dosažení cílového stavu a jakým činnostem bude třeba se věnovat.

Jak se nejlépe dozvíte o stavu své reputace v online prostředí? Podívejte se do výsledků vyhledávání na vaši značku či jméno. V rámci analýzy projděte alespoň první tři výsledkové stránky a roztřiďte si konkrétní zmínky alespoň do základních kategorií na pozitivní, neutrální a negativní. Nezapomeňte také projít výsledky na dotazy typu “váš brand + diskuze, názory, zkušenosti”, které mohou odhalit další negativní zmínky.

Tento průzkum vám zodpoví hned několik důležitých otázek:

  • Kolik negativní odkazů ve výsledcích figuruje?
  • Kolik z nich oslovíte pro modifikaci či odstranění sdělení?
  • Existují zmínky, které dokážeme vlastními silami ovlivnit?
  • Kolik neutrálních a pozitivních odkazů má smysl výrazněji podporovat?

2. Neutralizace nebo smazání negativních zmínek

 

Z úvodní analýzy si vytipujte autory, které chcete oslovit za účelem eliminace jejich sdělení na internetu. Sami uvažte, jestli toto oslovení dotyčné ještě víc nerozčílí. Neutralizaci či úplné odstranění zmínky o vás s nimi vyjednávejte s maximální pokorou a ve vší slušenosti. Odvolávejte se na neaktuálnost publikovaných informací, nebo na nepravdivé sdělení, které ovlivňuje vaši dobrou pověst. Snažte se také o publikaci vašeho vyjádření k nastalé situaci, které může do určité míry zeslabit negativní dopad sdělení.

Máte pocit, že jste byli napadeni neoprávněně a autor webu nechce o smazání svého komentáře slyšet? Poraďte se s podnikovým právníkem, který posoudí závažnost situace. Mimochodem, společnost Google nabízí možnost požádat o vymazání konkrétního sdělení.

3. Přítomnost na vhodných sociálních sítích

 

Sociální sítě představují v rámci ORM silnou zbraň. Profily na sociálních sítích navíc můžete snadno kontrolovat. Vyberte jen ty sítě, které souvisejí s vaším oborem, tedy tam kde se nachází vaše cílová skupina, kterou dokážete dostatečně zaktivizovat za pomocí kvalitní strategie. Myslete ale na to, že pouhé založení profilu na sociální síti dlouhodobé výsledky nepřinese. Musíte na sítích vykazovat dostatečnou aktivitu, která dostatečně zapojí vaše fanoušky.

Při zakládání profilů myslete efektivně. Pojmenujte vaše profily správně, vyplňte celé jméno firmy, případně celé osobní jméno. Využijte veškeré další obsahové náležitosti, které daná platforma nabízí – informace o firmě/osobě, odkazy, tagy, fotografii atd. Prolinkujte profily na sociálních sítích s vaším webem a se všemi dalšími stránkami, které vlastníte. Neopomeňte také propojit profily konkrétních sítí mezi sebou, pokud to platformy umožňují.

Ať už to vypadá jakkoliv náročně, tyto snahy se vám dříve nebo později vyplatí a vaše profily se vám pak odvděčí pozicemi na prvních stranách výsledků vyhledávání.

4. Vytváříme mikrostránky

 

Velmi efektivní technika, která dokáže zamíchat s pořadím výsledků vyhledávání, je tvorba tematických mikrostránek a podpůrných webů. Může se jednat o váš firemní blog, o stránky věnované konkrétní kategorii vašeho sortimentu nebo o informační stránku o historii vaší společnosti. Když pak jména a obsah takových stránek využijete vhodně pro účel ORM, dosáhnete kýžených úspěchů.

5. Publikování článků

 

Publikování článků v kvalitních médiích vám účinně pomůže při obraně pověsti vašeho jména. Články na významných médiích se totiž výborně umisťují ve výsledcích vyhledávání. Snažte se zároveň publikované články podporovat, aby se dostaly do vyhledávání rychle a co nejvýše. Příklad, jak články posílit? Vytvořte sekci “Napsali o nás” na vašem webu a dalších

6. Wikipedie

 

Zajímavou příležitost skýtá otevřená encyklopedie Wikipedia.cz, kde se můžete pokusit vytvořit článek o vaší značce či jméně. Obsah na Wikipedii je díky silné doméně vyhledávači hodnocen jako vysoce relevantní, ovšem zdárné získání článku zde často nebývá snadné. Aby mohl článek na encyklopedii setrvat, musí splňovat pravidla encyklopedické významnosti a musí čerpat z adekvátních zdrojů.

7. Zakládání profilů v katalozích a seznamech firem

 

Další možností, jak jednoduše vytvoříte dostatečně silnou neutrální zmínku o naší firmě či osobě, jsou katalogy a seznamy firem. Patří mezi ně například obecně známé a nejfrekventovanější katalogy firem jako Firmy.cz nebo Najisto.cz. Další příležitost nabízejí pracovní portály nebo specializované a oborové katalogy. Při zakládání profilů na katalozích byste se měli stejně jako u sociálních sítí postarat o plné využití informačních možností, které daná platforma nabízí, tj. správně vyplněný název a popis subjektu, doplnění odkazů na weby či sociální sítě atd.

8. Pokrytí frází „recenze/názory/zkušenosti“ ve spojení s vaším jménem

 

Když se lidé informují o určitém subjektu, často volí dotaz v kombinaci s právě těmito výrazy. Proto je určitě žádoucí vytvářet těmto dotazům stránky, které budou vyhledávače vyhodnocovat jako relevantní. Nejjednodušší je například založení sekce „Reference“ na vašem webu. Pokud získáte od vašich spokojených zákazníků unikátní vyjádření jejich kladné zkušenosti, jedná se o velmi kvalitní obsah s požadovaným efektem.

9. Vzhled výsledků vyhledávání

 

Využijte příležitosti, které nabízí Google v rámci vzhledu výsledků vyhledávání. Ujistěte se, že máte správně vyplněné informace o vaší firmě na sociální síti Google+. Knowledge graph, sitelinks, searchbox a další prvky mají potenciál zabavit uživatele a do jisté míry omezit jeho tendenci pronikat dále k hlubším výsledkům vyhledávání.

10. Monitoring

 

Součástí efektivního ORM by měl být pochopitelně průběžný monitoring veškerých zmínek o vaší značce. Nastavte si sledování zmínek na Google Alerts nebo Talkwalker a nechte se informovat o tom, jak se o vás a kde mluví. Nadále je určitě potřeba kontrolovat stav ve výsledcích vyhledávání, který se samozřejmě mění nejen po změnách algoritmů vyhledávačů. Procházejte také dění na vašich sociálních sítích a vytipovaných diskuzních fórech. Na konkrétní zmínky o nás byste měli vhodně reagovat a zejména k negativním podnětům se opatrně vyjadřovat. V rámci monitoringu byste neměli zapomínat na našeptávač vyhledávačů, který také hraje významnou roli v chování uživatelů.

Metod, kterými ubráníte své dobré jméno na internetu, napočítáte samozřejmě víc, my jsme vám však odhalili ty, které se nám osvědčily nejlépe. Potřebujete pomoct s Online Marketing Reputation své značky? Kontaktujte nás a my vám ochotně poradíme.

01.12.2015

Komentáře