Menu

Jak na Facebooku naplánovat příspěvek předem?

Příspěvky můžete naplánovat pouze na stránce, kterou spravujete, na osobním profilu bohužel příspěvky naplánovat nelze. Plánování příspěvků nabízí výbornou možnost, jak si svůj publikační plán rozvrhnout na budoucí období. 
Na spravované stránce vytvořte příspěvek, rozklikněte ikonu se šipkou vedle možnosti Publikovat a klikněte na Naplánovat. Vyberte datum a čas, kdy chcete příspěvek publikovat a zvolte Naplánovat. Případně můžete využít aplikace Creator Studio, kde najdete jednotlivé typy příspěvků v kategoriích po levé straně a jejich konkrétnější rozřazení v horní liště.