Menu

Záložkové služby

Linkovací služby, někdy také označované jako záložkové služby, slouží primárně k uložení zajímavých odkazů, případně ke sdílení odkazů s ostatními uživateli. Původní záměr záložkových služeb byl ryze nekomerční. Uživatelé, kteří se chtěli podělit o zajímavý odkaz, jej pomocí záložkových služeb nasdíleli. Bohužel s příchodem komerčního využití záložkových služeb ztratila tato služba na atraktivitě mezi uživateli, neboť velké množství komerčních odkazů a inzerátu pro ně již nebylo tolik užitečné. V dnešní době již linkovací služby moc aktuální nejsou.

K dispozici nejsou žádné příspěvky...