Menu

SEO analýzy

Díky SEO analýze budete mít jasný přehled o nevyužitém potenciálu svého webu z hlediska SEO. Jinými slovy – SEO analýza je základním stavebním kamenem všech pozdějších úprav a optimalizací webu.

Co je to SEO analýza?

SEO analýza je komplexní rozbor stránek z pohledu optimalizace pro vyhledávače. Jejím hlavním účelem je na prvním místě zvýšení návštěvnosti a obchodní účinnosti webu. 

SEO analýzou rozumíme zmapování technického i obsahového stavu vašeho webu. Je třeba poukázat na náležitosti, které vyhledávače berou v úvahu při hodnocení webových stránek. Díky SEO analýze můžeme zjistit, co je na vašem webu špatně, a zároveň i doporučit, jak dané nedostatky řešit.

Co je obsahem naší SEO analýzy?

SEO analýza v sobě zahrnuje mnoho dílčích kroků, které Vám nyní postupně představíme.

Analýza klíčových slov

Analýzou klíčových slov musí začít každá správná SEO analýza. Prvně je nutné posoudit vhodnost výběru stávajících klíčových slov, následně doporučíme nové, případně vhodnější fráze. Ne každé klíčové slovo se pro budoucí optimalizaci hodí – musíme brát v potaz zejména jeho relevantnost, hledanost a konkurenceschopnost.

Současný stav webu

Detailně se zaměříme na vhodnost vstupních stránek pro klíčové fráze. K tomu navíc zjistíme aktuální pozice vašich stránek ve vyhledávačích a poradíme vám konkrétní postupy, jak tyto pozice vylepšit. Podíváme se na hlavní silné stránky Vašeho webu a analyzujeme cílovou skupinu, která je pro Váš web klíčová. Poradíme taktéž s vylepšením hlavní stránky webu a s případnou optimalizací jeho struktury. Velký důraz klademe na kontrolu správného interního prolinkování webu.

Odkazové portfolium

Zpětné odkazy mají po samotném obsahu asi vliv na aktuální pozice ve vyhledávačích. Ověříme, zda na Váš web odkazuje dostatečný počet jiných kvalitních stránek, a zároveň vám doporučíme postupy, jak tyto zpětné odkazy, nadále rozvíjet.

Vedle odkazového portfolia vašeho webu prozkoumáme i odkazové portfolium vaší konkurence, neboť i zde lze nalézt mnoho inspirací pro umístění dalších kvalitních zpětných odkazů.

Obsahové parametry webu

Při SEO analýze se taktéž zaměříme na správné a efektivní používání tagů , a zkontrolujeme nadpisy (zejména nadpis nejvyšší úrovně).
V rámci každé optimalizace platí, že „obsah je králem.“ Podíváme se tedy na konkrétní obsah vašich stránek a navrhneme jeho případné rozšíření, kde to dává smysl. Řídit se budeme především podle obchodní účinnosti webu.

Technické parametry webu

V rámci SEO analýzy je mimo jiné nutné ověřit, zda relevantní vyhledávače správně indexují všechny vaše stránky. Aby probíhala indexace bez problémů, zkontrolujeme přístupnost vašich stránek pro roboty vyhledávačů a ověříme, zda část obsahu není pro roboty zakázaná.

Poukážeme na možné problémy s nefunkčním/nevhodným přesměrováním a ujistíme se, že nastavení error stránky 404 je v souladu s uživatelskou použitelností webu.

Prověříme technické řešení navigace, která by měla maximálně posílit šanci vašeho webu na nalezení ve vyhledávačích.

Rychlost načítání stránek je také jedním z faktorů, které vyhledávací algoritmy berou v potaz. I na tento parametr se tedy zaměříme. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na správné mobilní a lokální SEO.

Black hat SEO

Podíváme se, zda váš web neobsahuje zakázané postupy, které vyhledávače trestají penalizací. Mezi nejčastější zakázané optimalizační techniky patří jiný obsah pro vyhledávací roboty a zákazníky, neoriginální text či nepřirozené množství opakujících se klíčových slov.

UX – klíč k úspěchu

Prověříme použitelnost a účinnost vstupních stránek, přes které přicházejí na váš web návštěvníci z vyhledávačů. Zaměříme se přitom na to, aby se zákazník na webu správně orientoval a měl ze stránek celkově dobrý pocit. Jsme připraveni taktéž analyzovat chování zákazníků na vašem webu.

Co je výsledkem dobré SEO analýzy a jak by SEO analýza naopak vypadat neměla?

Výstupem každé kvalitní SEO analýzy je strukturovaný dokument, který obsahuje výše zmíněné body. Součástí profesionální SEO analýzy by měly být i obecné informace o současné návštěvnosti webu či informace o přímých i nepřímých konkurentech.

Jaký je tedy rozdíl mezi kvalitní a nekvalitní SEO analýzou?

Kvalitní SEO analýza      Nekvalitní SEO analýza
+ Strukturovaný dokument Soubor několika náhodně sebraných údajů
+ Rozsahově se pohybuje nad deset stránek a více Jejím výsledkem je pár stran textu
+ Analyzuje web jako celek Soustředí se na technické parametry webu
+ Ideálně obsahuje grafy a jiný doplňující materiá Jedná se o prostý text a soubor dat
+ Zahrnuje strategii pro vyšší obchodní účinnost Obchodní účinnost zcela opomíjí
+ Hodnotí kvalitu a smysl zpětných odkazů Zaobírá se je kvantitou zpětných odkazů

Pro koho je SEO analýza určená?

Obecně platí, že SEO analýza pomůže:

  1. Skupině klientů, kteří mají zájem o optimalizaci pro vyhledávače čistě ve své vlastní režii, tj. bez konkrétních opatření ze strany profesionální marketingové agentury.
  2. Skupině klientů, kteří nejsou spokojeni s aktuálními výsledky svých webů. Na základě SEO analýzy se pak mohou rozhodnout, zda budou své stánky optimalizovat sami, nebo raději poptají profesionální marketingovou agenturu.
  3. Skupině klientů, kteří ještě svůj web nespustili, případně svůj web právě spouští, a chtějí jej hned od počátku optimalizovat tak, aby přinášel žádané výsledky.

Pokud tedy patříte mezi ty, kteří SEO analýzu webu skutečně potřebují, zkuste si nejprve sestavit základní analýzu sami. Poměrně hezky Vám v tom poslouží náš článek, který v sobě zahrnuje všechny důležité kroky, které by při kvalitní SEO analýze neměly zůstat opomenuty.

V případě, že tvorbu SEO analýzy raději svěříte do rukou odborníků, neváhejte nás kontaktovat, buď mailem, či telefonicky. Jsme připraveni sestavit Vám SEO analýzu na míru, dle vašich požadavků a potřeb vašeho webu.

Proč si nechat zpracovat SEO analýzu od nás?

  • jsme specialisté na SEO – máme jedno z největších SEO oddělení v ČR
  • využíváme mnohaleté zkušenosti z desítek projektů všech typů i velikostí
  • zpracovali jsme desítky SEO analýz
  • zanalyzujeme vám web v češtině, angličtině, němčině či slovenštině

Chcete zpracovat SEO analýzu pro svůj web? Kontaktujte nás!