Menu

Seznamte se s ideálním copywriterem

Autor Jana Brücknerová Jana Brücknerová

Tak tohle je on. Ten, po němž firmy šílí a o jehož prsty se klávesnice perou. Ideální copywriter. Jak vlastně vypadá a co dělá? To vám odhalíme v článku, kde jsme tento vzácný exemplář detailně rozebrali.

Ideální copywriter = člověk mnoha tváří. Kdo to tedy je?

Psavec

Jeho texty musí mít náboj. Díky své fantazii umí vymýšlet příběhy, ale zároveň ve svých textech nelže. Má cit pro detail a dokáže barvitě popsat hnojiva i filtraci k bazénu.

via GIPHY

Grammer nazi

Miluje češtinu a umí ji používat. Ovládá gramatiku i stylistiku, ví, kdy použít mně a kdy mě a zná rozdíl mezi 30 % a 30%. Za viz by nikdy nenapsal tečku a používání slova „standartně“ mu tedy rozhodně nepřijde standardní.

Obchodník

Píše texty, které prodávají. Ideální copywriter zvládne čtenáři nenásilně prodat i vzduch do pneumatiky. Umí v lidech vyvolat pocit, že bez daného produktu nemohou dál žít.

zdroj

Psycholog

Vkrade se do čtenářovi mysli a odhalí jeho potřeby i nejskrytější touhy. Trefně odhadne, jaký problém zákazník řeší, aby mu ve správnou chvíli a pomocí správných slov nabídnul nepodbízivé řešení. Takové řešení, u kterého má dotyčný pocit, že na něj přišel sám.

 

zdroj

Profesionál

Je profesionál, nevaří z vody a vynechává omáčky. Dělá si důkladné rešerše a co neví, to si dohledá. Raději si vše dvakrát ověří, než aby si něco myslel.

Čtenář

Často ho najdete s hlavou zabořenou v knihách. Tuze rád si rozšiřuje slovní zásobu a trénuje svou představivost.

Writing GIF - Find & Share on GIPHY

Zvědátor

Zajímá se o okolí, dění ve společnosti i o psaní a online marketing obecně. Ideálně čte (online) časopisy, sleduje autority v oboru a jejich blogy a neuzavírá se do své sociální bubliny. Myslí kriticky a chápe nejen různé názory a stanoviska, ale i souvislosti v textu.

Vlastnosti ideálního copywritera. Jaký je?

  • Efektivní – umí si zorganizovat práci i čas. Když mu psaní nejde, nečeká na múzu a nezírá půl hodiny do prázdného Wordu. Místo toho se vrhne třeba na korektury nebo na publikační plán.
  • Empatický – umí se vcítit do potenciálního zákazníka, do jeho problémů a jeho myšlenkových pochodů.
  • Důkladný – najde něco, co má skutečnou informační hodnotu a vystaví okolo toho článek. Svým textům dodá strukturu a zdůrazní podstatné.
  • Komunikativní – umí komunikovat s týmem i s různými skupinami lidí a když něco neví, nebojí se zeptat.
  • Počítačově gramotný – orientuje se na internetu a snadno si najde, co potřebuje. Zná základy práce s marketingovými i analytickými nástroji jako Google Analytics, Collabim či Semrush, které využívá k tvorbě i vyhodnocování obsahu.
  • Disciplinovaný – pracuje, i když se mu nechce.
  • Samostatný – nepotřebuje vodit za ručičku a umí jednat samostatně.
  • Zodpovědný – texty si po sobě kontroluje a odevzdává je kompletní. Dodržuje základní pravidla formátování a hlavně… deadliny.
  • Je pozitivní, protože pak mu jde všechno lépe.

Hlavní poznávací znaky:

Ví, co copywriting obnáší

Copywriter ťuká do klávesnice, hraje si se slovy a usrkává lahodnou kávu. To ale dělá zhruba tak 50 % svého času. V druhé polovině komunikuje s lidmi, vyptává se, poslouchá, dělá si rešerše, tvoří obsahové strategie, publikační plány a přehrabuje se i v datech. A ideální copywriter bere buď všechno, nebo nic.

Napíše cokoliv

Nezaměřuje se jen na jeden typ textů, ale umí napsat cokoliv. Hravě se popere s PR článkem a produktovým popiskem, ale bez problému vysvětlí i to, jak fungují datacentra typu server housing nebo cloud.

Píše pro čtenáře i pro vyhledávače

Tuší, co je SEO, a ve svých textech ho zohledňuje. Nezapomíná však na čtenáře, pro které píše především.

Zná svou cílovou skupinu

Nepíše pro všechny, ale pro určitou cílovou skupinu, kterou dobře zná. Podle toho pak zvolí vhodné téma i komunikační tón. Vždycky ví, čeho chce textem dosáhnout.

Je upřímný a doporučuje lepší řešení, pokud je třeba

Může se stát, že klient přijde s nesmyslným nápadem a je jedno, jestli chce na záhlaví svého webu umístit nápis „Vítáme Vás na našich stránkách“ nebo jestli v blogových článcích trvá na vykání. Správný copywriter v těchto chvílích vždycky vyrukuje s lepším řešením a jemně klientovi naznačí, že takto ne-e.

Přijímá kritiku a umí uznat chybu

Poslechnout si (ne)konstruktivní kritiku na své texty občas bolí víc než vosí píchnutí. A protože ideální copywriter se chce zlepšovat, zatne zuby, šoupne ego stranou a kritiku vezme v potaz.

Dává ego a vlastní názory stranou

Ideální copík chápe, že na jeho osobním blogu je prostor pro vlastní názory a myšlenky, ale v reklamních textech nikoliv. A přestože se s určitým tvrzením či produktem neztotožňuje, nedá to ve svých textech znát.

Miluje to, co dělá

Kdyby neexistovaly peníze a lidé by pracovali jen pro potěšení, ideální copywriter by nedal klávesnici z ruky.

Zná svou cenu

Jestli se za ideálního copywritera prohlašujete, pak ZNEJTE SVOU CENU. Copywriting patří k velmi podceňovaným profesím, zejména v oblasti freelancingu. Pokud jste freelancer, nebojte se stanovit cenu úměrnou svým schopnostem – vždy se najde klient, který kvalitu pozná a je ochotný za ni zaplatit adekvátní částku.

11.12.2015

Komentáře