Menu

ROAS

Metrika ROAS vychází ze zkratky anglického výrazu Return on ad spend. To v překladu znamená návratnost investic vložených do inzerce. Jedná se o klíčovou metriku v rámci online marketingu. Tato metrika ukazuje, jak efektivní jsou náklady, které do jednotlivých kanálů investujeme. Princip metriky je podobný, ale nikoliv stejný jako u ROI.

ROAS v zásadě odpovídá na otázku:

Kolik mi přinese 1 koruna investovaná do reklamy?

Výpočet metriky ROAS:

ROAS = (Příjmy z reklamy / Náklady na reklamu) 

případně lze výsledek výpočtu uvést také v procentech:

ROAS = (Příjmy z reklamy / Náklady na reklamu) * 100

Příklad:

Dejme tomu, že naše náklady do reklamy jsou 1 000 Kč a příjmy, které nám rekama vygenerovala jsou 8 000 Kč. V takovém případě je naše ROAS 8 000/1000, tedy 8 nebo 800%. Každá koruna nám tedy vydělalal 8 Kč.

Ideální hodnota ROAS:

Pokud pak Vaše ROAS vychází 100% znamená to, že Váš obrat vygenerovaný reklamou je stejný jako investice do ní. Neznamená to,  ale že nad 100% bude Vaše reklama zisková.

Obecně se nedá říct, jaká hodnota je správná. Každá firma by se měla řídit výšší nákladů a marže a podle toho vyhodnocovat výsledky.

Různé reklamní systémy a ROAS:

Ideální ROAS bývá cílem velké části online marketingových kampaní a PPC systémy s touto informací samozřejmě pracují.

Metriku ROAS si jednoduše přidáte ve sloupcích inzertního systému Google Ads. Facebook Ads (Business manager) s touto metrikou také nemá problém. Pouze systém Sklik pracuje s českým PNO (podíl na obratu) a ROAS v systému nenajdete.

Pozor, na ROAS narazíte nejen v metrikách, ale také při nastavování strategie nabídek jednotlivých kampaní v Google Ads.

V rámci strategií nabídek se jedná o typ strategie, která umožňuje nabízet ceny tak, aby bylo dosaženo očekávaného ROAS. Strategie ROAS (nebo také target Roas) patří mezi automatizované strategie nabídek a pro její nastavení a správné fungování je třeba splnit podmínky stanovené systémem (základem je měření konverzí).

Obdobně jako Google i Facebook přináší možnost optimalizace kampaní na ROAS. Při nastavování reklam narazíte na strategii „Minimální cílová návratnost investic do reklamy“. Tuto strategii lze ale použít pouze při tzv. prodejích z katalogu. Je tedy třeba mít nastavené měření konverzí (facebook pixel) a také mít vytvořený katalog.