Menu

Reach

Reach – v českém překladu Dosah.

Dosah vyjadřuje počet zhlédnutí reklam uživatelem alespoň jednou. Dosah se často zaměňuje za Zobrazení (imprese). U zobrazení se ale liší tím, že vyjadřuje počet uživatelů, kteří zhlédli reklamu vícekrát.

Dosah nám tedy dokáže měřit počet unikátních uživatelů, kterým se zobrazila reklama či jiné sdělení.

Ne vždy dojde k tomu, že lidé na naši reklamu kliknou. Dosah ale započítává lidi, kterým se naše reklama za dobu trvání reklamní kampaně zobrazila. Je větší pravděpodobnost, že když naše sdělení uživatel uvidí, tím spíš na něj následně klikne.

Metriku Reach velmi dokáže ovlivnit:

  • Rozpočet
  • Nabídka
  • zacílený okruh uživatelů

 

Další metriky, které souvisí s reachem:

  • CPM (cost per mille) neboli cena za 1000 zobrazení
  • Četnost

Dále můžeme reach rozdělit do třech skupin:

 

Organic reach

  • Je to typ dosahu, který dostanete zdarma díky Facebookovému algoritmu. To zahrnuje např. vaše fanoušky stránky, kteří viděli váš obsah v jejich kanálu vybraných příspěvků.

Viral reach

  • Tento typ dosahu započítává lidi, kterým se zobrazil váš obsah díky třetí osobě. Typickým příkladem je např. když jeden z vašich fanoušků sdílí post z vaší facebookové stránky a tohoto fanouška přátelé z Facebooku to uvidí. Když máte Viral reach vysoký, je to známka toho, že máte skvělé výsledky engagement a vaši fanoušci hodně interagují s daným obsahem.

Paid reach

  • Poslední typ dosahu, kterým je dasah placený. Placený reach získáme díky propagaci reklam. Uživatelé, kteří viděli naši reklamu jsou lidé, na které cílíme v nastavení reklam v Business Manageru.
  • Placený reach můžete také různými způsoby upravovat a optimalizovat. Můžete např. změnit bidding strategii nebo můžete zkusit upravit cílovou skupinu nebo testovat různé typy kreativ.

 

Pokud se setkáte při práci s klientem, pro kterého je Reach ta nejstěžejnější metrika, můžete vytvořet kampaně s optimalizací na Reach a nebo zkusit formát kampaně Reach and frequency. Výsledky klienta určitě potěší.