Menu

Optimalizace obrázků pro vyhledavače

Obecně rozšířeným mýtem je, že cílem SEO je pouhé zlepšení pozic klíčových slov ve vyhledávačích. To je však velmi zjednodušený pohled. Cílů, kterých se snažíme u našich klientů dosáhnout, je celá řada. Tím nejdůležitějším je téměř vždy navýšení zisku z přirozených výsledků vyhledávání vyhledávačů (GoogleSeznam.cz apod). Toho dosahujeme buď zvýšením objemu návštěvnosti nebo zlepšením kvality (zvýšením relevance) přiváděné návštěvnosti.

Dalšími cíli SEO mohou být také zlepšení dohledatelnosti ve vyhledávačích, optimalizace obrázků, optimalizace videí na YouTube, zlepšení výsledků na dotazy lokálního charakteru (lokální SEO), zviditelnění na mobilních zařízeních nebo odstranění penalizace.

Optimalizace obrázků pro vyhledavače je nedílnou a velmi důležitou součástí optimalizace pro vyhledavače. U nezanedbatelného počtu internetových stránek se může jednat o velmi zásadní zdroj návštěvnosti a konverzí.

Vyhledávače stále více integrují obrázky a videa do výsledků vyhledávání, proto nabývá optimalizace těchto netextových prvků webu na důležitosti.

Často je totiž mnohem jednodušší umístit se ve výsledcích vyhledávání s obrázkem nebo videem, než s klasickým textovým obsahem.

Aby dokázaly vyhledávače obsah netextového prvku na webu identifikovat, je třeba vhodně pracovat s klíčovými slovy. Mezi nejdůležitější zásady patří zejména:

  • umístit obrázek na stránku optimalizovanou na danou frázi,
  • použít klíčová slova v atributu alt,
  • použít klíčová slova v názvu souboru,
  • použít příslušná klíčová slova v textu v bezprostředním okolí obrázku.

Při optimalizaci obrázků pro vyhledavače doporučujeme nezapomínat zejména na vyplňování atributu alt, který informuje vyhledavač o obsahu obrázku. Atribut alt by měl být vyplněn co nejpřesněji vzhledem k obsahu obrázku.