Menu

Guerilla marketing

Guerilla marketing (guerillový marketing) je netradiční a nekonvenční forma propagace, která má za cíl vzbuzení zájmu o produkt, službu, firmu, jednotlivce… za použití velmi omezeného rozpočtu.

Cílů guerillového marketingu je dosahováno prostřednictvím prostředků, které využíváme v obvyklých situacích v běžném životě. Nástroje guerillového marketingu je možné rozdělit do několika skupin, zejména podle velikosti jejich zaměření. A to na minimédia, maximédia, atributy společnosti, informační média a marketing mimo média.

Výhodou guerilla marketingu je jeho jednoduchost, využití práce s psychologií, schopnost na sebe poutat nepřímou publicitu.

Základem guerilla marketingu je zpravidla originální nápad, který je kreativně zpracován za využití neobvyklých a nekonvenčních nástrojů (venkovních reklam atp.).

Guerillový marketing bývá často propojován s virálním marketingem, kdy dochází ke sdílení a přeposílání snímků (fotek) z guerrilové akce mezi lidmi. Díky tomu je dosaženo virálního efektu celé kampaně.

Cílem guerilla markeitngu je oslovit vybranou cílovou skupinu v jejím přirozeném prostředí maximálně originálním způsobem.

Pokud se podaří tyto cíle naplnit, je vysoce pravděpodobné, že se oslovení spotřebitelé nebo i náhodní kolemjdoucí o svůj zážitek podělí na svých sociálních sítích. Kampaň tak získá virální potenciál. Vždy se ale bude jednat až o druhotný efekt, který se obvykle dostaví v případě dobře odvedené práce na kampani.

K dispozici nejsou žádné příspěvky...