Menu

Jak začít s influencer marketingem?

Pokud chcete mít úspěšnou influencer marketingovou kampaň, musíte si určit hlavní cíl, kterého chcete dosáhnout. Následně si definovat vhodný profil influencera. Je důležité, aby pravidelně sdílel vysoce kvalitní obsah, měl angažované publikum, působil autenticky a měl určený konkrétní téma a styl. Následně začněte s objevováním potenciálních influencerů a určete si odměny, které za to nabízíte (finanční odměny nebo i další výhody související s vaší značkou). Po spuštění kampaně měřte výsledky podle KPI, které jste si stanovili v prvním bodě. Dozvíte se tak, zda spolupráce s influencerem opravdu funguje a můžete se i poučit, co v budoucnu dělat ještě lépe.