Menu

Employer brand

Employer Branding znamená budování značky zaměstnavatele. Ve své podstatě jde o skladbu promyšlených kroků, které mají za cíl značku vést k ideálnímu stavu, vytyčenému prostřednictvím tzv. Employee Value Proposition (EVP).“

EVP jsou jednoduše řečeno hodnoty v zaměstnání, které firma vytváří a kvůli kterým zaměstnanci právě v této firmě pracují.

Proč se vyplatí přemýšlet nad vaším employer brandem?

Employer branding je nedílnou součástí značky vaší firmy. Jedná se o image značky na trhu práce neboli to, jak je značka vnímána vašimi stávajícími i potenciálními zaměstnanci.

6 klíčových důvodů, proč budovat značku zaměstnavatele:

 • Uchazeči chtějí pracovat pro atraktivního zaměstnavatele.
 • Rychleji obsadíte potřebné pozice.
 • Do výběrového řízení se vám přihlásí více kvalifikovaných kandidátů.
 • Snížíte náklady na nábor.
 • Dosáhnete větší produktivity práce u svých zaměstnanců.
 • A budete se pyšnit nízkou fluktuací.

Základní zásada employer brandingu – správná komunikace

Vzájemné porozumění je alfou a omegou celého procesu budování značky. Zaměstnanci, kteří mají pocit, že je jejich existence pro firmu smysluplná a užitečná a že na jejich názoru šéfům záleží, jsou v práci spokojenější a efektivnější. Umíte vůči svým zaměstnancům srozumitelně komunikovat následující body?

 • Vizi – Vědí vaši zaměstnanci, kam vaše firma směřuje a jak toho chcete dosáhnout? A ještě lépe – mohou se oni sami na jejím vývoji podílet? Pocit, že nejsou jen loutky v rukou managementu, je bude motivovat.
 • Poslání – Proč jste firmu vlastně založili? Co bylo vaším původním záměrem? Lidé milují příběhy a vaši zaměstnanci nejsou výjimkou.
 • Hodnoty – Jaké má vaše firma hodnoty? Čeho si váží? Pokud se zaměstnanci dokáží s hodnotami firmy ztotožnit, bývají loajálnější a nebudou pokukovat po změně místa.
 • Smysl vaší a jejich práce – Nikoho nebaví vytvářet práci pro práci. Lidé za svou prací chtějí vidět smysl a ideálně reálné výsledky. Tento bod je důležité si vydefinovat obzvlášť v kancelářských profesích, které si na svou práci tzv. nemohou sáhnout. Vidí tedy vaši zaměstnanci ve své práci smysl?
 • Vaše očekávání od zaměstnanců – Řešíte se svými zaměstnanci jejich podíl na vývoji firmy a čím konkrétně mají, nebo mohou přispět? Očekávání můžete mít, ale bylo by dobré, aby o nich vaši zaměstnanci věděli a měli možnost je naplnit.
 • Protihodnotu, kterou jim nabízíte – Samozřejmě. Každá firma od svých zaměstnanců něco chce – výkon, know-how, čas… Ale neměli byste zapomínat, že by jim za to měla na oplátku něco nabízet. Máte dobře nastavené firemní benefity a vědí vaši zaměstnanci dostatečně o všech výhodách, které jim práce pro vás přinese?
 • Konkurenční výhody – Každá firma poskytuje svým zaměstnancům určité výhody. Důležité je, aby o nich vaši zaměstnanci věděli a neřekli si, že je vlastně jedno, jestli budou pracovat pro pana Vomáčku, nebo pro pana Vocílku. Tak co byste řekli, ví se u vás ve firmě, proč jste lepší než ostatní?:)

Detailně se tématu employer brandingu věnujeme v článku

eVisions je náš lovebrand aneb jak vybudovat firmu, kterou budou zaměstnanci milovat?