Menu

AC Rank

Jedná se o starší metriku nástroje Majestic, která hodnotila URL podle toho, kolik externích odkazů na ni odkazovalo. Vzhledem k tomu, že ne všechny URL mají stejnou hodnotu a ty silnější/hodnotnější odkazové URL vice ovlivňují Váš web, vytvořil Majestic novou metriku Cititation Flow s nový algoritmem, který lépe počítá s kvalitou odkazového URL.

Hodnoty ACRank se mohou pohybovat od -1 (minimum) do 10 (maximum).

ACRank je metrika podobná například Google PageRanku či Sranku od Seznamu. Od roku 2012 není aktualizována a vyvozovat z ní jakékoliv závěry není dnes již vůbec relevantní. Pokud na ni narazíte například v reportech, ignorujte ji. Za relevantní metriku z nástroje Majestic je považována metrika Citation Flow.