Menu

Vstupní stránky (Landing pages)

Vstupní stránky (anglicky landing pages) jsou stránky, skrze která vstupuje návštěvník na vaše stránky skrze vnější zdroj jako jsou organické výsledky vyhledávání, PPC reklama, bannerová reklama, odkaz z cizích stránek, apod. Na vstupní stránce by měl zákazník nalézt, co při vstupu předpokládal. Vstupní stránka by tedy měla být tematicky relevantní k vyhledávacímu dotazu, nebo k zobrazenému banneru apod. Vstupní stránku pro SEO navrhujeme tak, aby svým obsahem odpovídala uvažovanému okruhu dotazů - klíčových slov. Každý vyhledávací dotaz by měl tedy v ideálním případě mít na vašem webu přiřazenou pouze jednu vstupní stránku.

29. září. 2016