Menu

SEO

Optimalizací pro vyhledávače (zkráceně SEO) se rozumí takový soubor činností, které mají pozitivní a prokazatelný vliv na zvýšení objemu relevantní návštěvnosti webu z přirozených výsledků vyhledávání vyhledávačů (Google, Seznam.cz apod).

Jak při optimalizaci pro vyhledavače postupujeme?

Základem každé úspěšné optimalizace pro vyhledávače jsou zpravidla následující činnosti:

Proč si vybrat eVisions?

 • chápeme SEO jako součást marketingového mixu – propojujeme SEO s ostatními marketingovými kanály, a tím maximalizujeme cíle klienta
 • samostatnost - veškeré úpravy provádíme sami bez nutnosti zásahu třetí strany
 • komplexnost - na všech projektech spolupracují konzultanti z oblasti SEO, PPC, sociálních sítí, obchodní účinnosti, UX a dalších odvětví internetového marketingu
 • iniciativa a zkušenost - vstupujeme do návrhu a řešení aplikace s vlastními názory a dlouhodobými zkušenostmi
 • flexibilita - nenutíme klientovi svá řešení za každou cenu, nasloucháme mu, konzultujeme s ním další postupy a své vstupy přinášíme do diskuze jako nezávazná expertní doporučení
 • uživatelský pohled - veškeré aktivity směřujeme na lidi, proto zohledňujeme použitelnost, obchodní účinnost, konverzní mechanizmy a nároky pro SEO
 • koncept - při návrhu aplikace myslíme dopředu a v aplikaci necháváme prostor pro budoucí rozvoj
 • univerzálnost - naše řešení jsou postavená čistě a čitelně, takže se dobře udržují a snadno je chápou všechny strany
 • testování - vše důsledně testujeme (ruční i automatické testy)
 • odbornost - jsme odbornou špičkou v oboru a všichni naši zaměstnanci mají zkušenosti s projekty všech typů i velikostí

Obchodní modely spolupráce:

Obchodní model spolupráce závisí na definici měřitelného cíle spolupráce (KPI). Nejčastěji využíváme:

 • fixní paušál (Fixed Fee)
 • výkonový model (Success Fee)
 • fixní paušál + výkonový model (Fixed + Success Fee)
 • hodinová sazba (Hourly Fee)

SEO na zahraničních trzích:

Máme zkušenosti s optimalizací pro vyhledávače na následujících trzích:

 • SK (Slovensko)
 • PL (Polsko)
 • UK-US (Velká Británie, USA, Austrálie, nadnárodní US-UK trh)
 • DE (Německo, Rakousko, Švýcarsko)
 • RUS (Rusko, Ukrajina, bývalé země Sovětského svazu)
 • FR (Francie)

Odbornou supervizi nad místními agenturami nabízíme pro:

 • HU (Maďarsko)
 • RO (Rumunsko)
 • IT (Itálie)
 • ESP (Brazílie, Španělsko)
25. července. 2016