Menu

Rank

Termín "rank" má v oborech internetového marketingu mnoho významů, zejména pak v oblastech SEO a PPC. V minulosti se rankem navyklo označovat číselné hodnocení konkrétní stránky, které je zcela nezávislé na jakémkoliv kontextu či hledaném dotazu. Někdo používá daný termín pro vyjádření pořadí pozice stránky/webu ve vyhledávačích (v tzv. SERP).

22. září. 2016