Menu

PNO

PNO je česká zkratka označující Podíl Nákladů na Obratu, tedy jak velká je částka investovaná do reklamy oproti obratu, který tato reklama přinesla. Udává se v procentech a vypočítat jej lze jednoduchým vzorcem PNO = náklady / obrat. PNO se často používá při vyhodnocování rentability reklamy, avšak je potřeba dbát na značné nepřesnosti, které s sebou přináší. Především je to zpravidla různá marže u jednotlivých typů produktů a nepřesné připisování konverzí jednotlivým kanálům a kampaním v rámci nich.

27. září. 2016