Menu

New Tail

Většina marketérů je obeznámena s klady a zápory tzv. long tails, jež se používají k vyhledávání delších a více komplexních dotazů. Google nově přišel se zajímavým zjištěním, a sice že 15% všech denních dotazů jsou dotazy zcela nové a jedinečné. New tail dotazy nemusí být nutně nějak dlouhé. Naopak občas jsou i velice krátké. Jedná se většinou o takové dotazy na produkty či služby, o kterých nejsou uživatelé zcela obeznámeni, případně jejichž přesný název uživatelé neznají. Z důvodu neznalosti názvu pak hledají opravdu velmi rozmanité popisy, jak produkt či službu vlastně charakterizovat, aby se dobrali správného výsledku. V současnosti jsou new tail dotazy považovány za poměrně perspektivní techniku s velkým potenciálem.

27. září. 2016