Menu

MOZ Rank

MozRank představuje skóre kvality odkazů, který odráží význam konkrétní stránky na internetu dle metodiky společnosti Moz. Stránky získávají MozRank podle množství a kvality ostatních stránek, které na ně odkazují. Čím větší kvalita odkazujících stránek tím větší MozRank. Moz vypočítává toto skóre na logaritmické stupnic mezi 0 a 10. Je tedy mnohem snažší zlepšit MozRank z 3 na 4 než z 8 na 9. Webové stránky mohou zlepšit MozRank tím, že získají mnoho odkazu ze středně výzamných stránek nebo pár odkazů z velmi významných stránek. Pro zjištění hodnoty MozRank se nejčastěji využívají SEO nástroj od Mozu MozBar nebo Open Site Explorer.

22. září. 2016