Menu

Konverze

Konverze na webové stránce nastává tehdy, pokud návštěvník provede takovou akci, která je pro vlastníka webu cenná a zároveň v souladu s účelem webu (kupříkladu objednání produktu). Někteří označují konverzí už třeba využití kontaktního formuláře, zatímco jiní považují konverzi za čistě obchodní akci.

28. září. 2016