Menu

Google trends

Google trends je specifickým vyhledávacím nástrojem společnosti Google, který umožňuje získat přehled o hledaností jednotlivých klíčových slov či frází v průběhu vymezené časové periody. Horizontální osa Google trends znázorňuje čas, kdežto vertikální osa ukazuje hledanost. Data v nástroji Google trends bývají denně aktualizovaná, nicméně sám Google upozorňuje, že se v datech mohou vyskytovat menší odchylky. Nově jsou statistiky Google trends vylepšeny natolik, že je možné na hlavní stránce sledovat seznam nejžhavějších témat, které se v dané zemi či v daném regionu právě vyhledávají.

27. září. 2016